Công tác cải cách hành chính của Hải quan TPHCM đạt hiệu quả cao

13:37 | 08/01/2021

(HQ Online) - Cục Hải quan TPHCM là một trong 3 đơn vị dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2019 do Tổng cục Hải quan công bố. Là đơn vị hải quan lớn nhất cả nước, Cục Hải quan TPHCM đang tiếp tục nỗ lực để tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK.

Công tác cải cách hành chính của Hải quan TPHCM đạt hiệu quả cao
Trong thời gian dịch bệnh, Cục Hải quan TPHCM đã tuyên truyền trực tuyến cho doanh nghiệp. Ảnh: T.H

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đúng các văn bản pháp luật, ngoài việc tuyên truyền, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, trong quá trình triển khai thực tế, Cục Hải quan TPHCM đã chủ động phát hiện ra những bất cập, đề xuất cơ quan quản lý sửa đổi, bổ sung kịp thời. Bên cạnh đó, Cục Hải quan TPHCM còn tham gia nghiên cứu, xây dựng, góp ý để ban hành, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Hải quan. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Cục Hải quan TPHCM đã tham gia góp ý, xây dựng trên 63 dự thảo từ các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan và các sở, ngành thuộc UBND TPHCM.

Trong năm 2020, trên cơ sở kế hoạch của Tổng cục Hải quan và UBND TPHCM, Cục Hải quan TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục ban hành các chương trình, kế hoạch bổ trợ công tác cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi thương mại. Trong đó, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan TPHCM ban hành Kế hoạch số 77/KH-HQHCM ngày 10/1/2020 với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp và Cục Hải quan TPHCM tạo sự đổi mới, đột phá để đồng hành cùng phát triển năm 2020”, cùng nhiều kế hoạch tuyên truyền phổ biến hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế…

Đồng thời, Cục Hải quan TPHCM đảm bảo 24/7 các hoạt động đường dây nóng, hòm thư góp ý, tổ giải đáp vướng mắc tại các Chi cục để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực hải quan. Duy trì việc công khai và niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục, và trang thông tin điện tử của cục cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh được biết.

Với nhiều giải pháp, công tác cải cách thủ tục hành chính của Cục Hải quan TPHCM đã góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và duy trì thông suốt các dòng chảy thương mại trên địa bàn quản lý. Trong đó, nhờ việc cung cấp dịch vụ công cấp 4 tại hầu hết các thủ tục hành chính trọng yếu của ngành Hải quan đã giúp cơ quan Hải quan nói chung và Cục Hải quan TPHCM nói riêng hoạt động thông suốt, hiệu lực và hiệu quả xuyên suốt thời gian cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Thực hiện hiệu quả nhiều đề án

Cùng với công tác cải cách thủ tục hành chính, năm 2020, Cục Hải quan TPHCM đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, từng bước hoàn thiện Hệ thống hải quan thông minh trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Để thực hiện mục tiêu này, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục xây dựng và ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hoá trọng tâm với 7 nhiệm vụ trọng tâm kèm theo 27 hoạt động triển khai. Cùng với đó, đơn vị xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiều đề án ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.

Trong đó, tập trung hoàn thiện, tích hợp các chức năng, phân hệ trên hệ thống Quản trị Hải quan TPHCM (HCAS) đã xây dựng triển khai năm 2019 nhằm: Đẩy mạnh xử lý, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tăng cường kết nối, liên thông giữa hệ thống thông tin của Cục với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp;

Triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục và các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hoàn thiện kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu, giải pháp kết nối Hệ thống tích hợp theo dõi hàng hóa trực tuyến theo Đề án Tạo thuận lợi thương mại: Thủ tục Hải quan trong Logistics và chống ùn tắc tại cảng Cát Lái.

Đặc biệt, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong các tháng đầu năm 2020, Cục Hải quan TPHCM triển khai mạnh mẽ trên toàn Cục các ứng dụng các giải pháp làm việc trực tuyến trên nền tảng kết nối mạng, điện toán đám mây và dữ liệu tập trung; triển khai quản lý văn bản và điều hành công việc thông qua Hệ thống HCAS, sử dụng chữ ký số trên các văn bản phát hành, đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TPHCM thực hiện chương trình đột phá trong công tác tạo thuận lợi thương mại, chủ trì xây dựng và triển khai “Đề án tạo thuận lợi thương mại: Thủ tục hải quan trong hoạt động Logistics và chống ùn tắc tại cảng Cát Lái”.

Đề án này đã nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo các cấp và cộng đồng doanh nghiệp. Ông Michael Greene - Giám đốc USAID Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Cục Hải quan TPHCM qua việc triển khai đề án giảm ùn tắc tại cảng Cát Lái, hy vọng đề án sẽ được triển khai nhân rộng, đồng thời cam kết sẽ hợp tác và hỗ trợ với Cục Hải quan TPHCM thực hiện đề án qua đó góp phần nâng cao tăng trưởng thương mại của Việt Nam.

Phát huy hiệu quả của đề án, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục mở rộng phạm vi đối tượng tham với 3.070 lượt doanh nghiệp, thực hiện trên 35.460 tờ khai với 50.955 container. Thời gian thông quan bình quân giảm khi thực hiện các giải pháp đề án khoảng hơn 1,5 phút đối với 1 tờ khai hải quan, (giảm tổng cộng 1.069 giờ 07 phút đối với 35.460 tờ khai) .

Công tác cải cách, hiện đại hoá hải quan trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả quản lý. Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại và mở rộng quy mô đề án phát triển Logistics là những yếu tố quan trọng giúp Cục Hải quan TPHCM thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “Vừa đảm bảo các yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa duy trì ổn định công tác quản lý nhà nước về hải quan, thúc đẩy, tạo thuận lợi thương mại, phát triển kinh tế - xã hội”.

Lê Thu