Công nhận mới hai đại lý làm thủ tục hải quan

09:57 | 07/01/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với hai công ty.

Có 970 đại lý làm thủ tục hải quan đang hoạt động
Thu hồi 5 mã số nhân viên, chấm dứt 2 đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan công nhận mới 3 đại lý làm thủ tục hải quan

Theo đó, tại Quyết định 08/QĐ-TCHQ Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Vận tải biển và Đầu tư Phi Mã, địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định 09/QĐ-TCHQ Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, địa chỉ tại Bình Định.

Hai công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đến hết năm 2020, có 970 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đại lý làm thủ tục hải quan với hơn 1700 cá nhân được cấp mã nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc các đại lý này.

N.Linh