Công nhận kho ngoại quan tại Móng Cái, Quảng Ninh

14:56 | 21/09/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Ngọc Ngà, tại TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Công nhận mới một kho ngoại quan tại TP Hồ Chí Minh
Hải quan Móng Cái đảm bảo thông quan hàng hóa 24/7
Lái xe tỉnh ngoài vận chuyển hàng xuất nhập khẩu vào Móng Cái phải test nhanh Covid-19

Kho ngoại quan có tổng diện tích 15.210 m2, trong đó gồm: diện tích kho hàng; diện tích bãi; diện tích kho chứa hàng vi phạm; diện tích khu nhà văn phòng làm việc; diện tích nơi làm việc hải quan; diện tích nhà điều hành và các công trình phụ trợ khác.

Kho ngoại quan do Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái quản lý, có mã địa điểm lưu kho là 20BBW22; mã đường biển/đường sông: VNNRD; mã đường bộ/đường sắt: VNNRDL; tên rút gọn trên hệ thống là: KNQ CTY NGOC NGA.

Trước khi Tổng cục Hải quan ban hành quyết định công nhận kho ngoại quan, Cục Hải quan Quảng Ninh đã rà soát, kiểm tra thực tế kho ngoại quan đề nghị được công nhận.

N.Linh