Công nhận kho ngoại quan của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

10:13 | 21/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1752/QĐ-TCHQ công nhận kho ngoại quan của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; địa chỉ tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều kiện để được công nhận kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài?
Công nhận kho ngoại quan của Công ty CP Cảng Sài Gòn
Công nhận kho ngoại quan mới tại Hải Dương
Quy định mới về điều kiện công nhận kho ngoại quan

Kho ngoại quan của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có mã địa điểm lưu kho: 01PRW02; mã đường biền/đường sông: VNNRA; mã đường bộ/đường sắt: VNNRAL; tên rút gọn trên hệ thống: KNQ TCT BUU DIEN VN; mã kết nối VASSCM: VNV13.

Diện tích kho ngoại quan hơn 28.000 m2; trong đó bao gồm: diện tích nhà kho chứa hàng, diện tích kho chứa tang vật vi phạm, diện tích văn phòng làm việc cơ quan Hải quan và các công trình phụ trợ khác.

Trước đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có hồ sơ đề nghị công nhận kho ngoại quan; Cục Giám sát quản lý về hải quan đã kiểm tra, khảo sát thực tế kho ngoại quan tại và đề xuất lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành quyết định thành lập kho ngoại quan.

N.Linh