Công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Tân cảng Quế Võ

12:10 | 30/09/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng cạn Tân cảng Quế Võ, Bắc Ninh.

Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng liên tiếp đón tàu lớn cập cảng
Mở cảng cạn Tân Cảng Quế Võ
Công nhận địa điểm kiểm tra, giám sát hàng hóa tại Cảng Quốc tế Cam Ranh

Địa điểm của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Tổng diện tích địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng Tân cảng Quế Võ là 96.440 m2.

Mã địa điểm xếp hàng là VNISB; mã địa điểm lưu kho là 18A2I01; tên địa điểm: Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; tên rút gọn trên hệ thống: ICD TAN CANG SAI GON.

Địa điểm do Chi cục Hải quan Bắc Ninh thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh quản lý.

N.Linh