Công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2022

19:24 | 22/12/2021

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 24/2021/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022.

Công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng và muối trong năm 2020
Bắt đầu nhập khẩu trứng và muối từ 17/4
trứng nhập khẩu trứng. Ảnh: Nguyễn Thanh
Ảnh minh hoạ. Ảnh: Nguyễn Thanh

Theo đó, số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022 được quy định như sau: đối với mặt hàng trứng gà (mã số hàng hóa 0407.21.00 và 0407.90.10); trứng vịt, ngan (mã số hàng hóa 0407.29.10 và 0407.90.20); loại khác (mã số hàng hóa 0407.29.90 và 0407.90.90) là 63.860 tá (trứng thương phẩm không phôi).

Đối với mặt hàng muối (mã số hàng hóa 2501) là 80.000 tấn (số lượng tạm phân đợt 1 năm 2022). Đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu (mã số hàng hóa 2401) là 65.156 tấn.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Ngoài ra, đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối là thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho các thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.

Bộ Công Thương trao đổi với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm. Bộ Công Thương xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Thanh Nguyễn