Có tình trạng khai báo không chính xác thông tin số vận đơn

16:01 | 20/11/2020

(HQ Online) - Các hãng tàu, đại lý vận tải khi thực hiện thủ tục đối với phương tiện nhập cảnh phải khai báo chính xác, kịp thời thông tin hàng hoá nhập khẩu trước khi đến cảng, trong đó có nội dung thông tin về vận tải đơn phải chính xác.

Phối hợp thông quan nhanh đối với hàng quá cảnh
Thực hiện VASSCM tại cảng Cái Lân: Hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng, hãng tàu đều hưởng lợi
Cảng Hải Phòng liên tiếp đón hãng tàu mới về làm hàng
Ảnh minh họa. Ảnh: T.Bình.
Ảnh minh họa. Ảnh: T.Bình.

Chỉ đạo của Tổng cục Hải quan vừa được gửi tới cục hải quan các tỉnh, thành phố.

Công văn nêu rõ: yêu cầu các hãng tàu, đại lý vận tải khi thực hiện thủ tục đối với phương tiện nhập cảnh phải khai báo chính xác, kịp thời thông tin hàng hoá nhập khẩu trước khi đến cảng theo quy định của pháp luật, trong đó, các nội dung thông tin về vận tải đơn khai báo trên hệ thống phải chính xác như các thông tin trên vận tải đơn phát hành cho người khai hải quan.

Hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai báo thông tin số vận đơn theo đúng hướng dẫn tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB…) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, không thực hiện khai báo theo Quyết định số 1593/QĐ-BTC ngày 15/8/2017 đã hết hiệu lực.

Cán bộ công chức hải quan khi thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu có vận đơn phải kiểm tra thông tin khai báo tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB …) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính đảm bảo chính xác, phù hợp với thông tin trên vận tải đơn thuộc bộ hồ sơ hải quan. Trường hợp thông tin khai báo chưa chính xác phải yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo đúng quy định.

Trường hợp phát hiện người khai hải quan thực hiện khai báo thông tin số vận đơn không đúng theo hướng dẫn tại chi tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB…) mẫu số 01 phụ luc I Thông tư 39/2018/TT-BTC và không chính xác, phù hợp với thông tin trên vận tải đơn thuộc bộ hồ sơ hải quan, các chi cục hải quan trực thuộc cục hải quan các tinh, thành phố chuyển thông tin về đơn vị quản lý rủi cấp Cục để phân tích thông tin, phân loại doanh nghiệp và áp dụng biện pháp phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định.

Tổng cục Hải quan cho biết qua theo dõi việc khai báo thông tin vận đơn trên tờ khai hải quan, một số doanh nghiệp khai báo không chính xác thông tin tại chỉ tiêu “Số vận đơn” theo đúng hướng dẫn tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB…) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chỉ đạo của Tổng cục Hải quan nhằm thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối với các hành vi gian lận.

N.Linh