Cơ quan Thuế sẽ gửi thư nhắc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế

12:17 | 09/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa chỉ đạo toàn ngành triển khai gửi thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế và thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế gửi đến người nộp thuế bằng phương thức điện tử thay thế cho văn bản giấy từ ngày 15/11/2020.

479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua eTax chính thức được vận hành từ 6/10
Cục Thuế Hà Nội: Đã có 843 doanh nghiệp nộp tiền nợ thuế sau khi bị “bêu tên”
Cục Thuế Hà Nội: Thúc đẩy hộ kinh doanh nộp thuế điện tử qua ngân hàng
Ảnh Thùy Linh.
Cơ quan Thuế sẽ gửi thư nhắc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế. Ảnh Thùy Linh.

Mặc dù theo Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn Luật thì việc đăng ký, kê khai, nộp thuế thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, người nộp thuế. Tuy nhiên để hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế tăng cường sử dụng văn bản điện tử, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4678TCT-KK chỉ đạo toàn ngành triển khai gửi thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế và thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế gửi đến người nộp thuế bằng phương thức điện tử thay thế cho văn bản giấy từ ngày 15/11/2020.

Theo Tổng cục Thuế, việc thay thế phương thức giao tiếp thủ công bằng phương thức điện tử sẽ giúp người nộp thuế đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế và tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế chấp hành pháp luật thuế; đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng kênh giao tiếp bằng hình thức điện tử giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, với trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân đã đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử và có tài khoản giao dịch điện tử trên Hệ thống ứng dụng Thuế điện tử eTax hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-Van sẽ nhận được thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế và thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử thay cho văn bản giấy qua địa chỉ tài khoản giao dịch điện tử của người nộp thuế và qua email người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng lưu ý, trường hợp người nộp thuế đang sử dựng dịch vụ của các nhà cung cấp T-VAN: BKAV, TAX24, Thái Sơn, VNPAY, Misa, Cybertax thì cơ quan Thuế gửi thông báo thuế đến địa chỉ email mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế thông qua T-VAN, đồng thời người nộp thuế truy cập vào ứng dụng Thuế điện tử theo đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để tra cứu và tải thông báo.

Với người nộp thuế đang sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp của TVAN còn lại thì thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế. Đối với trường hợp người nộp thuế không sử dụng dịch vụ thuế điện tử tại Hệ thống Thuế điện tử eTax, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ gửi bản giấy cho người nộp thuế hoặc đại lý thuế qua đường bưu điện.

Thùy Linh