Cổ phần chào bán qua HNX “đắt khách”

14:34 | 03/10/2020

(HQ Online) - Trong tháng 9, 100% cổ phần chào bán thành công qua HNX tương đương với 6,58 triệu cổ phần.

Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX đạt hơn 206 nghìn tỷ đồng
Đã có 96,8% cổ phần chào bán thành công qua HNX
Công ty Chứng khoán nào dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu 6 tháng trên HNX?
2005 09 mvgb
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 10 phiên đấu giá. Ảnh HNX.

Tháng 9/2020, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội diễn ra 2 phiên bán đấu giá thoái vốn của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 và của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong tháng 9 đạt hơn 6,58 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt hơn 6,58 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Số tiền thu được qua 2 phiên đấu giá đạt hơn 133,9 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 68 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt 13,9 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 10 phiên đấu giá, trong đó tất cả đều là phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 40,8 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 39,7 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 97%, tổng số tiền trúng giá đạt 989,8 tỷ đồng.

Thùy Linh