Có một điều rất lạ!

09:33 | 31/10/2019

(HQ Online) - Ngân sách khó khăn. Đầu tư cần kíp. Kinh tế - xã hội đều cần vốn. Vì vậy, giảm chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách là “tất lẽ dĩ ngẫu”. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đều đã có quan điểm, chủ trương rõ ràng về vấn đề này.

Thực hiện sự chỉ đạo, với vai trò chủ trì, Bộ Tài chính đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để kiểm soát chi, cố gắng giảm chi thường xuyên như yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị sử dụng hạn chế mua sắm xe ô tô công, thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, công tác nước ngoài… Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu gắn dự toán chi thường xuyên với tinh giản biên chế của từng bộ, ngành, địa phương. Đây là một biện pháp đúng hướng để góp phần “siết” chi thường xuyên hiệu quả.

Vậy nhưng, trong quá trình thực hiện có những chuyện rất lạ!

Chẳng hạn như khoán xe công. Thực tế chứng minh, khi áp dụng quy định khoán vài năm qua tại một số đơn vị triển khai thí điểm, Bộ Tài chính thống kê đã tiết kiệm được hơn 4,2 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó Bộ Tài chính là đơn vị gương mẫu đi đầu. Vậy nếu cả nước, toàn bộ các đơn vị thực sự triển khai, con số tiết kiệm được có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng, tức là một vài phần trăm chi thường xuyên. Lợi ích rõ ràng như vậy nhưng vì sao đa số các đơn vị, địa phương vẫn không thực hiện?

Chẳng hạn như tinh giản biên chế. Bộ Nội vụ đã kết luận năm 2019, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành giảm 11,85% và ở địa phương giảm 4,26%. Với tỷ lệ này, làm một phép nhân đơn giản cũng có thể thấy con số ngân sách phải chi đã bớt được hàng trăm tỷ đồng. Con số rõ ràng như vậy nhưng tỷ lệ giảm vẫn khá khiêm tốn. Vì sao?!

Gánh “áp lực” trên vai, tại nghị trường Quốc hội, nhiều lần Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tâm tư rằng: Vừa qua, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính trong quản lý chi tiêu công; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về chi tiêu ngân sách. Và vấn đề cốt lõi muốn giảm chi thực sự phải có sự vào cuộc thật sự của các cấp, các ngành.

Dĩ nhiên, để thực hiện được điều đó, không thể một sớm một chiều nhưng các giải pháp đã có cũng lâu rồi, đã đến lúc đánh giá đúng bản chất vấn đề để thúc đẩy hiệu quả.

Đông Mai