Chuẩn hóa nguồn lực của kiểm định hải quan cho nhiệm vụ mới

09:53 | 14/04/2021

(HQ Online) - Để triển khai Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, Tổng cục Hải quan đang tích cực chuẩn hóa nguồn lực, trang thiết bị để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.

Chuyển đổi phương thức kiểm tra theo mặt hàng để giảm tỉ lệ kiểm tra chuyên ngành
MEGASTORY: Hành trình hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ: Cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu
Hải quan nỗ lực thực hiện trọng trách mới Chính phủ giao: Đầu mối kiểm tra chuyên ngành
Công chức Cục Kiểm định hải quan thực hiện phân tích hàng hóa XNK. Ảnh: Quang Hùng
Công chức Cục Kiểm định hải quan thực hiện phân tích hàng hóa XNK. Ảnh: Quang Hùng

Theo đó, hiện nay Tổng cục Hải quan đang tổ chức triển khai các điều kiện cần thiết trong công tác kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai xin cấp chứng nhận sự phù hợp và chỉ định của các Bộ ngành.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, sắp xếp nguồn nhân lực, củng cố, chuẩn hóa trang thiết bị của các đơn vị Kiểm định Hải quan để thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa theo chỉ định của các bộ quản lý chuyên ngành.

Thực hiện mở rộng các chỉ tiêu vilas theo tính chất mặt hàng của từng khu vực và trong danh mục quản lý chất lượng của bộ quản lý tại Trung tâm Phân tích và các Chi Cục Kiểm định hải quan; hoàn thiện dự thảo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Phân tích và các chi nhánh; dự thảo quy trình chứng nhận chất lượng sản phẩm tại Trung tâm Phân tích...

Trước đó, ngay khi Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021, Tổng cục Hải quan đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 169/QĐ-BTC ngày 18/2/2021 về kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, tạo tiền đề cơ sở triển khai Đề án, trong Quý I/2021, Tổng cục Hải quan tập trung vào việc xây dựng Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, đồng thời lấy ý kiến các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp.

Để hoàn thành đúng tiến độ, ngày 28/1/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 222/QĐ-TCHQ về việc thành lập Tổ soạn thảo Nghị định do lãnh đạo Tổng cục làm Tổ trưởng. Ngày 18/3/2021, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về dự thảo Nghị định, tham dự cuộc họp gồm có các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ và một số cục Hải quan tỉnh, thành phố. Dự kiến hoàn thiện dự thảo trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành Nghị định trong Quý II/2021.

Tại Quyết định 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu có 7 nội dung cải cách đột phá.

Thứ nhất, giao cơ quan Hải quan là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thứ hai, áp dụng đồng bộ ba phương thức kiểm tra cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra.

Thứ ba, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thứ tư, thực hiện kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra.

Thứ năm, áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp.

Thứ sáu, bổ sung đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Thứ bảy, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để triển khai mô hình mới.

N.Linh