Chuẩn bị mọi nguồn lực triển khai hóa đơn điện tử

07:13 | 20/10/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế đang chuẩn bị mọi nguồn lực để có thể hoàn thành việc "phủ sóng" hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên toàn quốc kể từ ngày 1/7/2022.

Ngành Thuế xây dựng mô hình quản lý hoá đơn điện tử tập trung
Ngành Thuế nâng cấp hạ tầng kĩ thuật cho hệ thống hoá đơn điện tử
Đối tượng nào phải sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối với cơ quan Thuế?
Chuẩn bị mọi nguồn lực triển khai hóa đơn điện tử
Ngành Thuế đã và đang cài đặt hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho việc triển khai hóa đơn điện tử.

Huy động mọi nguồn lực

Bắt đầu từ tháng 11/2021, 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định sẽ chính thức triển khai mở rộng HĐĐT theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Theo ông Phạm Quang Toàn, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế), trong giai đoạn đầu, Tổng cục Thuế triển khai phần mềm quản lý HĐĐT trên hạ tầng kỹ thuật hiện có. Đồng thời sẽ bổ sung, nâng cấp hạ tầng cho hệ thống HĐĐT vào tháng 4/2022. Đến nay, Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát, sắp xếp để tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, xây dựng các thông số và hoàn thành việc cài đặt hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho việc triển khai, kiểm thử phần mềm quản lý hóa đơn trong thời gian tới cho 6 tỉnh, thành phố nói trên.

Luật Quản lý thuế số 38 đã được Quốc hội thông qua năm 2019, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020, trong đó có nội dung quy định về hóa đơn, chứng từ và cho thời gian chuẩn bị trong 2 năm, bắt buộc áp dụng từ 1/7/2022.

Để đưa Luật Quản lý thuế số 38 vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và có hiệu lực từ 1/7/2022. Đồng thời, Nghị định 123/2020/NĐ-CP cũng cho phép các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin được phép áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 1/7/2022. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Cũng theo ông Toàn, trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế sẽ huy động nguồn lực từ tổ triển khai HĐĐT của 6 cục thuế để tham gia trực tiếp vào các giai đoạn xây dựng và triển khai phần mềm quản lý HĐĐT, bao gồm phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế, lập trình các chức năng ứng dụng trên cổng lập hóa đơn trực tiếp của Tổng cục Thuế, cổng tiếp nhận dữ liệu HĐĐT và hệ thống xử lý dữ liệu HĐĐT.

Mới đây, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ-TCT quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế. Theo quy định, thành phần dữ liệu HĐĐT và thông điệp truyền nhận bao gồm: định dạng dữ liệu; mã của cơ quan Thuế trên HĐĐT; chữ ký số; thông điệp truyền nhận giữa TCTN (Tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT với cơ quan Thuế) hoặc TCKNGTT (Tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan Thuế bằng hình thức gửi trực tiếp - Không qua TCTN); QR Code trên HĐĐT; thông điệp thông báo kết quả cấp mã HĐĐT của cơ quan Thuế; thông điệp chuyển dữ liệu HĐĐT không mã đến cơ quan Thuế…

Tổng cục Thuế cho biết, đây là quy định quan trọng để các tổ chức, cá nhân sử dụng HĐĐT, các tổ chức cung cấp dịch vụ và cơ quan Thuế triển khai thống nhất các giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khởi tạo, lưu trữ, truyền, nhận dữ liệu HĐĐT. Trước khi ban hành, Tổng cục Thuế đã rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế để phù hợp với quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Tổng cục Thuế cũng đã lấy ý kiến các đơn vị, cơ quan liên quan và một số đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT.

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức cung cấp dịch vụ

Ngoài việc chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật, Tổng cục Thuế cũng tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT tại 6 địa bàn triển khai. Hiện nay, có khoảng 800 tổ chức đang cung cấp giải pháp HĐĐT theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Căn cứ vào Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT để ký hợp đồng kết nối, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT với cơ quan Thuế theo 2 đợt, tương ứng với 2 giai đoạn triển khai.

Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã và không có mã cho người bán và người mua, Tổng cục Thuế sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, đăng công khai tài liệu mô tả dịch vụ và cam kết của tổ chức lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân có thể nghiên cứu, lựa chọn dịch vụ khởi tạo, lưu trữ, truyền nhận HĐĐT.

Một nội dung khác đang được Tổng cục Thuế gấp rút hoàn thiện, đó là xây dựng danh mục nội dung đối với hồ sơ chứng minh của tổ chức cung cấp dịch vụ thuế điện tử. Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT bao gồm: Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có mã của cơ quan Thuế và không có mã của cơ quan Thuế cho người bán và người mua; tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT.

“Căn cứ các tiêu chí đã được quy định cụ thể đối với 2 loại tổ chức này tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế đang xây dựng và hoàn thiện danh mục nội dung hồ sơ chứng minh đối với tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có mã của cơ quan Thuế và không có mã của cơ quan Thuế cho người bán và người mua khi tổ chức có nhu cầu công khai dịch vụ HĐĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; xây dựng danh mục nội dung đối với hồ sơ chứng minh đối với tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT ký hợp đồng với cơ quan Thuế”, đại diện Tổng cục Thuế thông tin.

Thùy Linh