Chính thức triển khai hoá đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành

10:21 | 22/09/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa công bố các quyết định triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, TP bao gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ, Hải Phòng.

Kể từ 1/7/2022 sẽ bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử
Gần 150 nghìn doanh nghiệp tại Hà Nội đã đăng ký phát hành hoá đơn điện tử
Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đang trong quá trình thử nghiệm giải pháp
Chính thức triển khai hoá đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành
Điểm mới quan trọng nhất của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định việc quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử kể từ ngày 1/7/2022.

Để tiếp tục cải cách và hiện đại hóa, triển khai có hiệu quả Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Điểm mới quan trọng nhất của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định việc quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) kể từ ngày 1/7/2022. Theo đó, hầu hết doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện HĐĐT.

Triển khai Nghị định này, Bộ Tài chính lập kế hoạch thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 sẽ triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. Giai đoạn 2 từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022 triển khai tiếp tại 57 tỉnh, TP còn lại.

Theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) Phạm Quang Toàn, căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngay trong tháng 9/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành các hướng dẫn quy định làm căn cứ triển khai thực hiện, theo đó về quy trình quản lý HĐĐT trong nội bộ cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã xây dựng, lấy ý kiến 63 Cục Thuế và hoàn thành quy trình quản lý HĐĐT.

Quy trình này hướng dẫn cơ quan Thuế các cấp các bước công việc trong tiếp nhận và xử lý đăng ký sử dụng HĐĐT, tiếp nhận, xử lý, quản lý rủi ro, kiểm tra và khai thác thông tin dữ liệu HĐĐT thống nhất trong phạm vi toàn ngành Thuế. Các đơn vị chức năng đã xây dựng quy định về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế để phù hợp với quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Đây là quy định quan trọng để các tổ chức, cá nhân sử dụng HĐĐT, các tổ chức cung cấp dịch vụ và cơ quan thuế triển khai thống nhất các giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khởi tạo, lưu trữ, truyền, nhận dữ liệu HĐĐT.

Hiện Tổng cục Thuế đang xây dựng và hoàn thiện danh mục nội dung đối với hồ sơ chứng minh đối với tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có mã của cơ quan Thuế và không có mã của cơ quan Thuế cho người bán và người mua khi tổ chức có nhu cầu công khai dịch vụ HĐĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT ký hợp đồng với cơ quan thuế. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế sẽ thông báo công khai về việc tiếp nhận đề nghị và hồ sơ chứng minh của các Tổ chức để phối hợp triển khai thực hiện.

Thùy Linh