Chính thức giải thể Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2

18:06 | 02/12/2019

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 – Cục Hải quan TPHCM chính thức được giải thể từ ngày 1/12/2019.

 

chinh thuc giai the hai quan cang sai gon khu vuc 2
Hàng hoá XNK qua địa bàn do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV2 quản lý. Ảnh: T.H

Cục Hải quan TPHCM vừa ban hành Quyết định số 3189 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3, trên cơ sở giải thể và chuyển nhiệm vụ thực hiện thủ tục hải quan cho phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 thực hiện. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2019.”

Như vậy, kể từ ngày 1/12/2019, các hãng tàu, các đại lý hải quan cũng như các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn do Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 2 quản lý trước đây liên hệ Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 3 để được thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Ngày 19/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định 1863/QĐ-BTC về việc giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 trực thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Để triển khai quyết định trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện.

Qua hơn 2 tháng quyết liệt triển khai rà soát, kiểm tra, lưu giữ và chuyển dữ liệu kế toán, dữ liệu nợ thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung; xây dựng phương án kết nối hạ tầng truyền thông giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3; giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 với Cục Hải quan TPHCM theo mô hình tổ chức mới.

Dồng thời, bàn giao trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hồ sơ, tài liệu, công việc còn tồn đọng và những nhiệm vụ khác của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đảm nhiệm.

Cục Hải quan TPHCM đã khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp cần thiết để giải thể và chuyển nhiệm vụ của các đơn vị theo đúng quy định, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Lê Thu