“Chìa khóa” từ năng suất

08:16 | 02/12/2022

(HQ Online) - Năng suất lao động được xem là “chìa khóa” để Việt Nam phát triển bền vững. Nhưng Việt Nam vẫn là nước có mức năng suất lao động thấp và có khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tăng trưởng năng suất lao động đang bị “kẹt” lại
Kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn về năng suất lao động
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Báo cáo tháng 11/2022 của Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu HSBC đã nhìn nhận, thị trường lao động Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Các hoạt động kinh tế phục hồi trên diện rộng ở Việt Nam đã góp phần cải thiện tình hình thị trường lao động và cho thấy dấu hiệu nền kinh tế trong nước đang trên đà lấy lại phong độ toàn diện. Tuy nhiên, HSBC cũng nhấn mạnh, về lâu dài, trọng tâm cần đặt vào những biện pháp khác để nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động Việt Nam nhằm thúc đẩy năng suất lao động và duy trì đà tăng trưởng.

Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, liên quan đến vấn đề tăng năng suất lao động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thẳng thắn đánh giá, tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam chưa đủ nhanh để thu hẹp khoảng cách với các quốc gia khác trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và đầu tư cho nhiệm vụ này chưa ngang tầm; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; trình độ công nghệ còn lạc hậu; cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành sản xuất chưa thực sự hợp lý…

Do đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ bền vững, hiệu quả, hội nhập… Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2022, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động.

Có thế thấy, yêu cầu tăng năng suất lao động là vấn đề cấp bách, bởi tăng năng suất lao động chính là chìa khóa mang lại lợi ích trực tiếp, thiết thực cho tất cả chủ thể trong nền kinh tế. Theo tính toán của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), nếu năng suất lao động tại Việt Nam tăng 1% thì sẽ giúp GDP tăng 0,94%.

Đặt trong bối cảnh các doanh nghiệp cần hội nhập toàn cầu, cần tăng sức cạnh tranh khi đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế thì tăng năng suất lao động sẽ càng thúc đẩy động lực cho kinh doanh, sáng tạo và khởi nghiệp. Chúng ta đã sớm có quyết tâm và định hướng chính sách đúng đắn, song cần có giải pháp cải cách mạnh mẽ hơn để sớm giải quyết những bất cập về năng suất lao động và thị trường lao động.

Bình Nam