Chỉ phương tiện vận tải phục vụ phòng chống dịch được qua Quốc lộ 5

15:19 | 18/02/2021

(HQ Online) - Nhằm triệt để phân luồng trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương phục vụ phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện vận tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng được chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Công khai đường dây nóng phục vụ công tác chống dịch Covid-19
Hải quan Hải Dương kích hoạt phương án phòng chống dịch Covid-19
Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19
Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Internet.

Trước tình hình biến biến hết sức phức tạp của dich Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc triệt để phân luồng trên các Quốc lộ 5, 17B, 38, 38B qua địa bàn tỉnh Hải Dương phục vụ phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông vận tải, các Hiệp hội vận tải thông tin, quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải và các tổ chức, cá nhân có phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đặc biệt, Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện vận tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ. Các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch địa phương.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị quản lý quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh phân luồng tổ chức giao thông; đặc biệt trên Quốc lộ 5, Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI (đơn vị quản lý QL5), phối hợp tổ chức lập chốt trạm khi cần thiết theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

Xuân Thảo