Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài thông báo (CV2411)

10:10 | 18/11/2021

(HQ Online) - Căn cứ Luật hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài thông báo tới các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu/có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại 3 kho hàng hóa ALS, ACSV, NCTS – Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, đã quá thời hạn 90 ngày, chưa đến làm thủ tục Hải quan (Chi tiết danh sách các lô hàng theo file đính kèm).

Thời hạn đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hàng hóa là chất nguy hiểm, chất độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn để người đến nhận hàng là 15 ngày kể từ ngày thông báo.

Nếu quá thời hạn nêu trên, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan , Chi cục Hải quan CKSBQT Nội bài sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

(Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Đ/c Vũ Tuấn Anh- Đội trưởng Đội GSHQ- Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài).

TKTS