Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo (CV 462)

16:08 | 15/04/2020

Chi cục Hải quan CK Chi Ma – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo hiện nay có các lô hàng nhập khẩu nằm trong khu vực giám sát hải quan của Chi cục đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận và làm thủ tục hải quan theo quy định, cụ thể (như danh sách đính kèm):    

Vậy ai là chủ hàng hóa, người vận chuyển hợp pháp của các lô hàng nói trên đề nghị đến Chi cục Hải quan CK Chi Ma (Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà làm việc Chi cục Hải quan CK Chi Ma, thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; ĐT: 02053.845.281, Fax: 02053.845.886) để làm thủ tục hải quan theo quy định.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu nếu không có người đến nhận số hàng hóa nói trên, Chi cục Hải quan CK Chi Ma sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

TKTS