Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV thông báo (CV 73)

13:35 | 18/12/2019

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng ICD Phước Long, Thủ Đức, đã quá thời hạn 90 ngày (kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu) chưa đến làm thủ tục hải quan; số liệu được tính đến ngày 15/10/2019 có tổng cộng 8 container (chi tiết theo bảng kê đính kèm).    

Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu. Đối với hàng hóa dễ hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa còn hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn để người đến làm thủ tục nhận hàng là 15 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu.

Nếu quá thời hạn trên, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan có liên qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV sẽ thực hiện xử lý các lô hàng này theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

(Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV, ông Nguyễn Đăng Trình, điện thoại 0985817526; hoặc với Công ty TNHH cảng Phước Long, ông Đào Hồng Long, điện thoại 0903141455)

TKTS