Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I thông báo (CV 1676)

14:24 | 11/03/2020

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng Tân Cảng-Cát Lái, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. Số liệu hàng hóa tính đến ngày 28/2/2020, tổng cộng 115 container-tương đương 234 teus (danh sách đính kèm).    

Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu. Đối với hàng hóa dễ hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa còn hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn để người đến nhận hàng là 15 ngày.

Nếu quá thời hạn trên, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan có liên quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I sẽ thực hiện xử lý các lô hàng này theo quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC.

(Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực I, ông Nguyễn Thanh Sơn, điện thoại: 0903926126; hoặc với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, ông Nguyễn Ngọc Khoa, điện thoại: 0969151719).

TKTS