Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thông báo (CV 3597)

14:34 | 04/05/2021

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các container và hàng kiện tồn đọng quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu, đang lưu tại các địa điểm thuộc cảng Tân Cảng-Cát Lái, Tân cảng-Phú Hữu, cảng SP-ITC chưa làm thủ tục nhận hàng (theo danh sách đính kèm). Số liệu hàng hóa tính đến Quý 1/2021, tổng cộng 117 container và 44 lô hàng lẻ.

Thời hạn để người nhận hàng đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu. Đối với hàng hóa dễ hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa còn hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn để người đến nhận hàng là 15 ngày.

Nếu quá thời hạn trên, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan liên quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 sẽ thực hiện xử lý các lô hàng này theo quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC.

(Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1, ông Lê Đình Quý, điện thoại: 0976876678).

TKTS