Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo (CV2722)

14:26 | 02/05/2019

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 17 lô hàng (55 container và 01 lô hàng rời) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ - Hải Phòng và 02 lô hàng (02 container) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ - Hải Phòng. Hàng hóa nhập khẩu đã quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu và hàng hóa nhập khẩu ngoài vận đơn, bản khai hàng hóa nhưng không có người đến nhận (chi tiết như danh sách đính kèm).

Thời hạn để đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hàng hóa là chất nguy hiểm, độc hại, hàng có hạn sử dụng dưới 60 ngày thì thời hạn đến nhận hàng là 15 ngày kế từ ngày thông báo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn đến nhận hàng theo thông báo này, mà không có người đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 tiến hành báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng để xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

TKTS