Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo

13:37 | 11/02/2019

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 15 lô hàng (15 container và 2 lô hàng rời) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ (thành phố Hải Phòng) và 13 lô hàng (26 container) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ (thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).

Thời hạn để đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hàng hóa là chất nguy hiểm, độc hại, hàng có hạn sử dụng dưới 60 ngày thì thời hạn đến nhận hàng là 15 ngày kể từ ngày thông báo.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn đến nhận hàng theo thông báo này, mà không có người đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I tiến hành báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng để xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư 203/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.