Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo (CV4150)

10:10 | 10/04/2019

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng thuộc địa bàn (danh sách container đính kèm) hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014..    

Vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3, thông báo để các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của những lô hàng nêu trên mang toàn bộ giấy tờ cần thiết đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 – Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Số 1 đường Ngô Quyền, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng; điện thoại: 0225.3827237. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu, nếu không có cá nhân, tổ chức đến nhận, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 sẽ xử lý những lô hàng trên theo quy định của pháp luật.

TKTS