Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo (CV 7812)

13:44 | 26/06/2019

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn động tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tìm chủ sở hữu những lô hàng (Theo bảng kê danh sách đính kèm).

Vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo để các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của những lô hàng nêu trên mang toàn bộ giấy tờ cần thiết đến: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0225.382.7237. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo không có cá nhân, tổ chức đến nhận Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sẽ xử lý các lô hàng trên theo quy định của pháp luật./.

TKTS