Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo (CV 3324)

13:36 | 18/05/2020

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn động tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014. Để có căn cứ xử lý đúng theo quy định của pháp luật, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đề nghị Báo Hải quan và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về tài sản công – Cục Quản lý công sản phối hợp đăng (03 số liên tiếp) trên Cổng thông tin điện tử Hải quan, trang thông tin về tài sản Nhà nước tìm chủ sở hữu những lô hàng có nội dung sau đây (theo bảng kê danh sách đính kèm).  

Vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo để các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của những lô hàng nêu trên mang toàn bộ giấy tờ cần thiết đến: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0225.382.7237. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo không có cá nhân, tổ chức đến nhận Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sẽ xử lý các lô hàng trên theo quy định của pháp luật./.

TKTS