Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo (CV 1807)

10:17 | 20/03/2023

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tìm chủ sở hữu những lô hàng có nội dung sau đây (theo bảng kê danh sách đính kèm).

Vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo để các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của những lô hàng nêu trên mang toàn bộ giấy tờ cần thiết đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (địa chỉ: Số 1 đường Ngô Quyền, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, điện thoại: 0225.3766755, số máy lẻ 323, 305 hoặc số di động 0906031977 liên hệ đ/c Nguyễn Đình Thăng).

Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng còn dưới 60 ngày, thời hạn thông báo để người đến nhận hàng là 15 ngày kể từ ngày thông báo.

Quá thời hạn trên mà không có cá nhân, tổ chức đến nhận Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan để xử lý xử lý các lô hàng trên theo quy định của pháp luật./.

TKTS