Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo (3290)

11:17 | 18/05/2023

(HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu/có liên quan đến 01 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Hải Đình Vũ - thành phố Hải Phòng, có thông tin chi tiết như sau:

  • Số vận đơn: NAM3248473, tàu IWASHO chuyến 003N vận chuyển cập cảng Nam Hải Đình Vũ ngày 20/10/2018, đóng trong container số: ECMU1702740,
  • Hàng hóa: Vehicle New 2018 Mercedes Benz GLS63 (tạm dịch: xe ô tô hiệu Mercedes Benz GLS63).

Lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam đã quá 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan. Chi cục đề nghị các tổ chức/cá nhân là chủ sở hữu của lô hàng đến làm thủ tục nhận hàng. Thời hạn để nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quá thời hạn nêu trên, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan có liên quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 sẽ xử lý lô hàng theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC.

(Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2, Đ/c Đặng Quang Thắng, điện thoại: 0982.266.231)./.

TKTS