Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo (CV 2970)

13:32 | 22/04/2020

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 25 lô hàng tồn đọng (26 container và 02 lô hàng lẻ) đang lưu tại cảng Tân Vũ-Hải Phòng, 09 lô hàng tồn đọng (8 container và 1 lô hàng lẻ) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ, Hải Phòng và 9 lô hàng lẻ tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng chi tiết theo (danh sách đính kèm).        

Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu. Đối với hàng hóa dễ hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa còn hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn để người đến nhận hàng là 15 ngày.

Nếu quá thời hạn trên, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan có liên quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I sẽ thực hiện xử lý các lô hàng này theo quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC.

TKTS