Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép thông báo (CV 637)

09:52 | 18/03/2021

(HQ Online) - Hiện nay tại cảng Công ty TNHH cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và Công ty Liên doanh dịch vụ container Quốc tế Cảng Sài Gòn (SSIT) địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 08 container theo (danh sách đính kèm).

Chi cục HQCK cảng Cái Mép thông báo đến cá nhân, tổ chức có liên quan lô hàng trên đến làm thủ tục theo quy định. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người đến nhận thì Chi cục HQCK cảng Cái Mép sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.”

TKTS