Chặn lạm thu đầu năm học

18:15 | 23/09/2022

(HQ Online) - Đến thời điểm này, hầu hết các trường học trong cả nước đã tổ chức họp phụ huynh và tiến hành thu nhiều khoản tiền đầu năm học. Ngoài các khoản đóng góp chung theo quy định, thực tế có trường đưa ra thêm một số khoản khác, đôi khi chưa được sự đồng thuận của phụ huynh.

Hà Nội: Tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023
TPHCM chào đón học sinh tựu trường năm học mới
Chặn lạm thu đầu năm học
Ảnh: TTXVN

Và câu chuyện lạm thu của các năm trước thông qua Hội phụ huynh huy động các khoản đóng góp xây trường, quỹ lớp, quỹ trường... vẫn âm thầm diễn ra nhưng dưới hình thức lồng ghép khéo léo hơn bằng cách thu gộp nhiều khoản tiền như các loại chi phí dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, văn phòng phẩm; các loại quỹ, đóng góp mua sắm cơ sở vật chất...

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có văn bản chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành về việc ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học mới. Trong đó quán triệt tinh thần là các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt. Ngay sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023 yêu cầu các địa phương có trách nhiệm bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục của địa phương; thực hiện công khai các khoản thu, chi theo đúng quy định của pháp luật...

Nhìn thẳng thực tế, để các vấn đề thu - chi liên quan đến các khoản tiền đầu năm học không bị biến tướng thì cần để phụ huynh có tiếng nói và giám sát nhiều hơn trong việc thu chi các khoản đóng góp. Mặt khác, cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra tình trạng lạm thu các khoản đóng góp. Đó cũng là lý do năm học 2022 một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... trọng điểm tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là các khoản thu đầu năm học. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thành lập các đoàn thanh tra ở các đơn vị trường học, tại các quận, huyện theo tinh thần thanh tra các khoản thu, nguồn thu, mục đích thu, người hưởng lợi từ việc thu, từ đó rõ sự giải trình nguồn chi, để công khai minh bạch. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia đề xuất cần xây dựng mô hình Hội đồng giám sát cộng đồng trường với sự tham gia của phụ huynh, đại diện các đoàn thể địa phương nơi trường hoạt động như Hội khuyến học, Cựu chiến binh, Người cao tuổi... Hội đồng sẽ nhiệm vụ quyết định việc thực hiện các khoản thu - chi của trường học và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý Nhà nước nếu có xảy ra lạm thu. Mai Ka

Mai Ka