Chân dung 4 Chủ tịch UBND tỉnh được bầu trong tuần từ 16 - 22/11/2020

19:23 | 22/11/2020

4 tỉnh Quảng Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng đã có các tân chủ tịch UBND tỉnh sau kỳ họp của HĐND.

VOV.vn