Chấn chỉnh việc khai báo hải quan mặt hàng vải không dệt

09:27 | 19/09/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng khai báo là vải không dệt để chống gian lận thương mại, thất thu thuế.

Ngăn chặn gian lận thuế từ việc khai báo hàng hóa trị giá thấp
Khai báo, áp mã và thuế suất NK đối với mặt hàng kính ô tô
Nghi vấn gian lận khai báo mặt hàng máy cày, xới đất để trốn thuế

Ngày 7/8/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5223/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc phân loại vải không dệt (kèm theo ý kiến của Viện Dệt may tại công văn số 143/CV-VDM). Tuy nhiên, qua rà soát trên hệ thống nghiệp vụ hải quan, hiện nay còn tồn tại tình trạng doanh nghiệp khai báo mặt hàng vải không dệt chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, không đủ thông tin phân loại hàng hóa, áp mã hàng hóa không chính xác tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố.

2001-pl16505136-stock-lot-non-woven-polypropylene-fabric-pp-spunbond-nonwoven-fabric
Vải không dệt. Ảnh minh họa.

Do đó, nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn phân loại tại công văn số 5223/TCHQ-TXNK và Quyết định 1921/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; công văn 7203/TCHQ-TXNK chấn chỉnh một số sai phạm trong công tác phân loại hàng hóa.

Theo đó, sợi filament nhân tạo khi bị cắt ngắn được gọi là xơ staple. Nếu mặt hàng vải không dệt thuộc nhóm 56.03 được xác định hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng sợi filament nhân tạo thì thuộc phân nhóm 56.03.1x-- từ sợi filament nhân tạo. Nếu mặt hàng vải không dệt thuộc nhóm 56.03 được xác định chủ yếu bằng xơ staple thì thuộc phân nhóm 5603.9x-- loại khác.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai mô tả hàng hóa đầy đủ, đồng thời thực hiện kiểm tra, kiểm soát khai báo của doanh nghiệp đảm bảo đủ thông tin để phân loại, xác định mã số theo đúng quy định.

Trường hợp kiểm tra, rà soát mặt hàng phù hợp phân loại vào mã số thuộc phân nhóm 5603.9x nhưng khai báo vào phân nhóm 5603.1x, dẫn đến chênh lệnh thuế suất thì xác định lại mã số hàng hóa, ấn định thuế và xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố cũng lưu ý, trường hợp có sai phạm, đơn vị làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với cán bộ để xảy ra tình trạng xác định mã số không đúng, không thống nhất với các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Nụ Bùi