Chấn chỉnh kỉ cương, kỉ luật cán bộ công chức thuế

13:52 | 24/04/2018

(HQ Online)- Toàn ngành Thuế đang thực hiện nâng cao tính tuân thủ, kỉ cương kỉ luật cho toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

chan chinh ki cuong ki luat can bo cong chuc thue

Toàn ngành Thuế đã tiếp nhận nhiều công chức, viên chức, người lao động mới. Ảnh TL.

Theo Tổng cục Thuế, vừa qua, ngành Thuế đã tuyển dụng nhiều công chức vào công tác tại đơn vị, đồng thời công chức từ các đơn vị khác ngoài hệ thống thuế cũng được tiếp nhận. Để công chức viên chức mới có nhận thức tổng thể và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và của ngành, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế tuyên truyền, phổ biến Luật cán bộ công chức, Luật phòng chống tham nhũng… 

Để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của ngành, xây dựng hình ảnh công chức, viên chức thuế theo đúng các tiêu chí đã đề ra, Tổng cục Thuế đã đề nghị các cục thuế cam kết thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao tính tuân thủ, kỷ luật kỷ cương của cán bộ thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung cam kết của công chức, việc chức, người lao động tại đơn bị. Đồng thời phải kịp thời phát hiện các biểu hiện, hành vi vi phạm để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, có hình thức xử lý theo quy định.

Thùy Linh