Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan của Công ty CP Pan Pacific Logistics

16:22 | 04/08/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2087/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động kho ngoại quan của Công ty CP Pan Pacific Logistics.

Công nhận kho ngoại quan Cảng tổng hợp hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai
Tổng cục Hải quan ban hành nhiều quyết định mới về hoạt động kho ngoại quan

Kho ngoại quan của Công ty CP Pan Pacific Logistics làm chủ sở hữu tại Lô C2, đường 17-18, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký (4/8/2020) và bãi bỏ Quyết định số 3819/QĐ-TCHQ ngày 4/11/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trước đó, Công ty CP Pan Pacific Logistics đã có văn bản gửi cơ quan Hải quan về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan. Cục Hải quan Bình Dương cũng có báo cáo gửi Tổng cục Hải quan cho biết, hiện tại kho ngoại quan của Công ty CP Pan Pacific Logistics không còn tồn hàng hóa trong kho.

N.Linh