Cần tạo tiền đề thống nhất về tiêu chuẩn cấu trúc dữ liệu công nghệ thông tin

10:03 | 13/09/2019

(HQ Online) - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý nhà nước thời gian qua đã được ngành Tài chính triển khai rất tích cực và đạt được hiệu quả rõ rệt. Để hiệu quả này phát huy tốt hơn nữa, vẫn còn nhiều điều cần phải được tháo gỡ.

can tao tien de thong nhat ve tieu chuan cau truc du lieu cong nghe thong tin
Ông Đặng Ngọc Minh.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:

Công khai minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước

Tính đến tháng 8/2019, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quản lý thuế là 304 TTHC. Trong đó, số dịch vụ mức 2 là 171 dịch vụ công trực tuyến, mức 3 là 15 dịch vụ công trực tuyến, mức 4 là 118 dịch vụ công trực tuyến.

Các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đều phát huy hiệu quả. Cụ thể: Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Tính đến hết tháng 8/2019, 99,8% tổng số doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ với lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 7.403.186 hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với 50 Ngân hàng thương mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử. Tới nay đã có 99,56% tổng số doanh nghiệp đăng ký sử dụng.

Tương tự, Hệ thống mở rộng hoàn thuế điện tử; dịch vụ khai, nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử,... đều đang hoạt động tốt.

Tổng cục Thuế xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế đến năm 2025 là xây dựng và nâng cao hệ thống công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế nhằm công khai minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế nói riêng và góp phần hoạt động nâng cao cho ngành Tài chính.

Từ nay đến năm 2025, Tổng cục thuế đã xác định nhiệm vụ và xây dựng các kế hoạch triển khai của Ngành để đáp ứng được các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn. Trong đó tập trung đổi mới, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu quản lý thuế, nhất là các hệ thống cung cấp dịch vụ công cho người nộp thuế như khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế,... trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin và an ninh mạng.

Trong quá trình thực hiện, việc ứng dụng công nghệ thông tin không theo kịp thời với sự thay đổi của các văn bản chính sách, một phần là do đáp ứng các thủ tục đầu tư công nghệ thông tin. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 quy định Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, kiến nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị thực hiện để đẩy nhanh thủ tục thực hiện dự án công nghệ thông tin.

can tao tien de thong nhat ve tieu chuan cau truc du lieu cong nghe thong tin
Bà Đặng Thị Thủy.

Bà Đặng Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam:

Sớm ban hành Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu

Trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước thường xuyên tiến hành cải cách cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kho bạc Nhà nước đã hình thành được kiến trúc tổng thể về hệ thống công nghệ thông tin, trong đó, hệ thống lõi về ngân sách và kho bạc (TABMIS) đóng vai trò là trung tâm kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu với một số hệ thống liên quan của Kho bạc Nhà nước và các đơn vị trong ngành tài chính và ngân hàng; hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin khác theo mô hình tập trung có kết nối với hệ thống TABMIS.

Cùng với đó là triển khai hệ thống Thanh toán song phương điện tử và Phối hợp thu ngân sách điện tử với các ngân hàng thương mại theo mô hình tài khoản và kỹ thuật tập trung. Đây là một bước tiến lớn trong công tác quản lý ngân quỹ, tạo điều kiện cho người nộp thuế có thể lựa chọn địa điểm và phương thức nộp phù hợp nhất với mình; nộp tiền ngoài giờ hành chính; giảm thời gian thực hiện 1 giao dịch thu nộp NSNN và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước. Đến nay đã có 98% giao dịch thu NSNN được thực hiện bằng hình thức điện tử liên thông ngân hàng-kho bạc-thuế-hải quan, chỉ còn khoảng 2% số lượng giao dịch thu NSNN thực hiện thủ công chủ yếu liên quan đến thu phạt, lệ phí hành chính ở địa phương.

Kho bạc Nhà nước cũng đang triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 đến các đơn vị sử dụng ngân sách toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước. Mục tiêu đến hết 2020, triển khai tới 120.000 đơn vị hành chính, sự nghiệp của 4 cấp ngân sách. Đến tháng 8/2019, đã có trên 40.000 đơn vị sử dụng hệ thống. Dịch vụ công trực tuyến đã tạo ra sự công khai, tăng tính minh bạch, hướng tới sự hài lòng, thuận lợi và giảm thời gian, chi phí đi lại, chi phí hoạt động của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Việc ứng dụng các công nghệ của cách mạng công nghệ 4.0 cũng được triển khai tích cực trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước thông qua triển khai xây dựng kho dữ liệu về thu, chi NSNN và các hoạt động nghiệp vụ; cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN; thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin trên nền tảng ảo hóa sẵn sàng tiến đến điện toán đám mây; hoàn thành thử nghiệm (POC) công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong phối hợp thu và thanh toán điện tử với các ngân hàng thương mại,…

Để tạo thuận lợi hơn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thời gian tới, Kho bạc Nhà nước kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu để các cơ quan, tổ chức thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện; chia sẻ dữ liệu điện tử phạt vi phạm hành chính, phí, lệ phí hành chính để Kho bạc Nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Kho bạc Nhà nước cũng đề nghị lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu và trình ban hành chế độ kế toán nhà nước thống nhất để tạo tiền đề thống nhất về tiêu chuẩn cấu trúc dữ liệu nhằm thuận lợi cho tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước toàn Chính phủ và tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước khi hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số.

Hồng Vân