Cân đối ngân sách nhà nước được đảm bảo

15:57 | 24/10/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính cho biết, từ đầu năm đến nay, cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) các cấp được đảm bảo. Tính đến 15/10, NSNN đã chi 45,6 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn.

Quy định mới về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
9 tháng, thu ngân sách nhà nước tăng 9,2%
9 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước đạt 80,2%
Cân đối ngân sách nhà nước được đảm bảo
tính đến 15/10, NSNN đã chi 45,6 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân, DN. Ảnh: VP

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/10, thu NSNN đạt 83,2% dự toán (ngân sách trung ương (NSTW) đạt 79,6%; ngân sách địa phương đạt 87,7%), trong đó: thu nội địa đạt 79,3% dự toán, tăng 5,9%; thu về dầu thô đạt 135,6% dự toán (giá dầu quân 10 tháng đạt 64,6 USD/thùng, cao hơn 19,6 USD/thùng so với giá tính dự toán); thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 104,8% dự toán.

Đến ngày 15/10/2021, số tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí được miễn giảm, gia hạn đạt khoảng 95,1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, bao gồm gia hạn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) 44,7 nghìn tỷ đồng; thuế Thu nhập doanh nghiệp 31,3 nghìn tỷ đồng; thuế GTGT và thuế Thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh 329 tỷ đồng; tiền thuê đất 2,4 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, 78,84 nghìn tỷ đồng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ; 16,26 nghìn tỷ đồng miễn, giảm thuế, phí, lệ phí (trong đó thực hiện các chính sách đã ban hành trong năm 2020 là 13,4 nghìn tỷ đồng; các chính sách ban hành trong năm 2021 là 2,8 nghìn tỷ đồng).

Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến 15/10, NSNN đã chi 45,6 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn, trong đó, chi cho phòng chống dịch 29,95 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 15,65 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, trung ương đã chi 22,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm 16,2 nghìn tỷ đồng từ dự phòng NSTW năm 2021 để mua vắc-xin và chi cho công tác phòng, chống dịch; 6,3 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi NSTW năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế mua vắc-xin; 413 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NSTW năm 2019 hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Ngân sách địa phương đã chi 22,7 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo Bộ Tài chính, cân đối NSNN các cấp được đảm bảo. Tính hết tháng 9/2021, đã thực hiện phát hành 237,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch để chi trả nợ gốc đến hạn và bù đắp bội chi NSTW theo Nghị quyết của Quốc hội; kỳ hạn bình quân 13,21 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm.

Hoài Anh