Facebook Twitter youtube Tiktok

Cần đẩy nhanh ký kết các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về AEO

(HQ Online) - Hải quan Việt Nam đã triển khai chương trình DN ưu tiên (AEO) từ những năm 2011 và đã đáp ứng các điều kiện cơ bản của Khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu của WCO (Khung tiêu chuẩn SAFE), tuy nhiên lại chưa ký kết một thỏa thuận công nhận lẫn nhau về AEO nào. Là một trong những chuyên gia của Hải quan Việt Nam và của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) về AEO, bà Nguyễn Thị Khánh Hồng đã trao đổi với Tạp chí Hải quan về vấn đề này.
Thay đổi mô hình về Thoả thuận công nhận AEO lẫn nhau
Hội nghị AEO toàn cầu lần thứ 5 với những khuyến nghị quan trọng cho AEO 2.0
Bà Nguyễn Thị Khánh Hồng, chuyên gia của Hải quan Việt Nam và của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO)
Bà Nguyễn Thị Khánh Hồng, chuyên gia của Hải quan Việt Nam và của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO)

Bà có đánh giá như thế nào về các quy định, quy trình trong chương trình AEO của Việt Nam?

Đánh giá tổng quan thì các quy định và quy trình về AEO của Việt Nam tới nay được Luật hóa và hướng dẫn khá đầy đủ và chi tiết. Chương trình AEO tại Việt Nam chính thức được luật hóa từ Điều 42 đến Điều 45 trong Luật Hải quan 2014 và quy định chi tiết tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP (các điều từ 9-12). Thông tư 72/2015/TT-BTC và Thông tư 07/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính đã hướng dẫn chi tiết các điều kiện áp dụng, chế độ ưu tiên và thủ tục thẩm định, công nhận, đình chỉ, quản lý chế độ ưu tiên.

Tuy nhiên, có một số điều sau đây tôi đánh giá là Việt Nam đã tự hạn chế phạm vi và lợi ích của chương trình AEO và làm nó trở nên kém hấp dẫn đối với DN.

Việc công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (AEO) đang là xu thế được cơ quan Hải quan nhiều nước thúc đẩy như là một công cụ quan trọng tăng cường lợi thế cạnh tranh, tạo môi trường minh bạch, chủ động cho DN kinh doanh quốc tế, giảm tối đa thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí tuân thủ thương mại, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất đồng thời vẫn đảm bảo an ninh, an toàn cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo tuyển tập về AEO của WCO 2022, trên thế giới hiện có 91 thỏa thuận công nhận lẫn nhau về AEO song phương, 5 thỏa thuận công nhận lẫn nhau đa phương và 78 thỏa thuận công nhận lẫn nhau đang trong quá trình đàm phán.

Đầu tiên tôi muốn nói rõ về khái niệm AEO trong Khung tiêu chuẩn SAFE của WCO để thấy được cách hiểu về AEO của Việt Nam chưa đầy đủ. Theo Khung tiêu chuẩn SAFE, AEO là đối tác kinh tế được ủy quyền của Hải quan tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế với bất kỳ chức năng nào, được cơ quan Hải quan thẩm định và chấp thuận là tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh chuỗi cung ứng của WCO hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương khác. Loại hình AEO có thể là DN sản xuất, XNK, kinh doanh, đại lý hải quan, hãng vận tải, đơn vị gom hàng, công ty môi giới, cảng, sân bay, đơn vị điều hành containers, doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, nhà phân phối và DN giao nhận hàng hóa.

Theo WCO, trong 97 chương trình AEO đang triển khai trên toàn thế giới, gần 40 chương trình được coi là thành công với hơn 500 AEO được chứng nhận với đa dạng loại hình doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Các nước này thường đưa ra bộ tiêu chí AEO áp dụng riêng cho từng loại hình DN.

Luật Hải quan Việt Nam hiện nay đưa ra các điều kiện cơ bản để trở thành AEO bao gồm: Tuân thủ pháp luật hải quan, Thuế và Kế toán, Kiểm toán, Kim ngạch, Thực hiện thủ tục hải quan và nộp thuế điện tử và Kiểm soát nội bộ. Trong đó điều kiện về hệ thống Kiểm soát nội bộ bao gồm các tiêu chí an ninh theo quy định của WCO. Tuy nhiên các điều kiện này lại không hoàn toàn phù hợp với các loai hình DN khác trong chuỗi cung ứng như hãng vận tải, kho bãi, đại lý hải quan... Việc mở rộng đối tượng áp dụng cần có lộ trình thí điểm, do đó để giải quyết cái gốc của vấn đề thì phải sửa đổi Luật Hải quan để mở rộng chương trình AEO, đồng thời thực hiện theo đúng như khuyến nghị của WCO về các điều kiện áp dụng.

Điểm hạn chế thứ hai tôi muốn đề cập đó là các điều kiện về Kim ngạch bình quân quá cao để trở thành AEO khiến cho số lượng AEO tiềm năng trở nên rất ít. Theo quy định hiện hành thì DN phải tự đánh giá xem liệu họ có đáp ứng tất cả các điều kiện hay không, bao gồm duy trì một chương trình tuân thủ tốt, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện thủ tục hải quan và nộp thuế điện tử. Ngoài ra, doanh nghiệp phải đáp ứng thêm các điều kiện về kim ngạch bình quân của 02 (hai) năm liên tục ở mức nhất định, ví dụ phải có kim ngạch XNK từ 100 triệu USD/năm trở lên, hoặc phải có kim ngạch XK hàng hóa sản xuất tại Việt Nam từ 40 triệu USD/năm trở lên. Hay Đại lý thủ tục hải quan phải có số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan đứng tên đại lý trong năm đạt từ 20.000 tờ khai/năm trở lên.

Như tôi đã nói ở trên định nghĩa về AEO của WCO không đề cập đến kim ngạch nhằm hạn chế số lượng doanh nghiệp tiềm năng trở thành AEO. Mục đích tối cao của chương trình AEO là muốn đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu được an toàn và tin cậy thì mọi đối tác trong chuỗi cung ứng đó nếu có nguyện vọng và tuân thủ các quy định về luật lệ và đảm bảo an ninh đều có thể trở thành AEO. Theo tuyển tập AEO của WCO năm 2022, nhóm các nước có nhiều AEO nhất bao gồm: Mỹ với hơn 11.020 AEO, EU có 17.895 AEO, Trung Quốc có 3.203 AEO, Hàn Quốc có 845 AEO và Nhật Bản có 706 AEO.

Có thể nói việc mở rộng phạm vi đăng ký của chương trình và điều chỉnh tiêu chí Kim ngạch sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy gia tăng số lượng AEO nhờ đó nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của Chương trình AEO của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo bà, theo các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết, cơ quan Hải quan phải đáp ứng các quy định gì để tạo điều kiện tối đa cho DN nói chung và AEO nói riêng? Bà có thể chia sẻ kinh nghiệm của các nước trong vấn đề này thông qua việc thực hiện chương trình AEO?

Quy định ở các Hiệp định thương mại tự do (FTA) bao trùm rất nhiều vấn đề nhằm hạn chế hoặc xóa bỏ các rào cản về thuế quan và phi thuế quan tiến tới hình thành các thị trường có các chuẩn mực thống nhất về hàng hóa và dịch vụ. Trong các FTA thế hệ mới như EVFTA, CTTPP hay RCEP đều có một chương về Thủ tục hải quan và các biện pháp tạo thuận lợi thương mại. Theo đó Việt Nam và các đối tác FTA đồng ý tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Hải quan và hỗ trợ hành chính để đảm bảo luật pháp và các thủ tục hải quan tương ứng, đáp ứng các mục tiêu thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại đồng thời đảm bảo hoạt động kiểm soát hải quan hiệu quả. Các chuẩn mực quốc tế về Hải quan và Tạo thuận lợi Thương mại của WTO và WCO như thực hiện Công ước HS, RKC, Khung tiêu chuẩn SAFE, Quản lý Rủi ro, Xác định trước, Bảo vệ quyền sở hữu thương mại, tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh... được quy định rất chi tiết.

Một số điểm chung trong các FTA thế hệ mới là Hải quan và các cơ quan liên quan cam kết thực hiện tối đa việc đơn giản hóa thủ tục Hải quan cho DN tuân thủ đặc biệt là AEO (bao gồm cả có DN vừa và nhỏ), cam kết tạo thuận lợi cho việc thực hiện các tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng quốc tế và thúc đẩy việc thiết lập các cơ chế công nhận lẫn nhau về các chương trình AEO (viết tắt là MRA), kiểm soát hải quan kể cả các biện pháp tạo thuận lợi thương mại tương đương.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hai nước tích cực nhất đi đầu trong việc đàm phán ký kết FTA cũng như AEO MRA – đó là Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại thời điểm 2022, Hàn Quốc đã ký kết 18 FTA và 22 AEO MRA đồng thời đang đàm phán MRA với Việt Nam và Nga. Tương tự như vậy, Trung Quốc đã ký kết 17 FTA và 27 AEO MRA.

Với Việt Nam, mặc dù đã triển khai chương trình AEO được hơn 10 năm và đã ký kết Thỏa thuận hỗ trợ hành chính với một số nước về Hợp tác Hải quan, nhưng trước đây (2020) do quy định về thẩm quyền ký các MRA chưa rõ ràng dẫn đến tới nay Việt Nam nói chung và Hải quan Việt Nam nói riêng vẫn chưa triển khai được bất kỳ một MRA về DNUT.

Tuy nhiên, kể từ tháng 12/2020, thẩm quyền ký kết MRA đã được quy định cụ thể tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Đây cũng là một nỗ lực của Hải quan Việt Nam trong việc từng bước giải quyết các vấn đề để thúc đẩy việc ký kết MRA. Cùng với việc tham gia sâu vào nhiều FTA thế hệ mới, việc tăng cường ký kết AEO MRA để tạo điều kiện thuận lợi cho AEO tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu được hưởng lợi ích không biên giới là việc chúng ta cần làm trong thời gian sớm nhất.

Theo bà, thời gian tới, Hải quan Việt Nam cần làm gì để đẩy nhanh tiến trình ký các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về AEO để tạo điều kiện hơn nữa cho DN Việt Nam?

Việt Nam được coi là nước nổi bật nhất trong tiến trình đàm phán ký kết các FTA với 15 FTA đã ký kết và 2 FTA đang đàm phán. Việt Nam cũng được đánh giá cao trong việc ký kết thành công các FTA thế hệ mới với hầu hết các đối tác thương mại lớn trên thế giới như Mỹ, EU, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, việc đàm phán ký kết các AEO MRA là bước đi tất yếu cần phải tích cực triển khai nhằm thực hiện cam kết tạo thuận lợi tối đa cho DN trong việc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng chỉ ra năm 2021, Việt Nam có 5 thị trường xuất khẩu có kim ngạch trên 10 tỷ USD, 11 thị trường có kim ngạch trên 5 tỷ USD và 33 thị trường có kim ngạch trên 1 tỷ đô. Đây cũng chính là các thị trường tiềm năng để Việt Nam ký kết thỏa thuận AEO MRA nhằm giúp cho DN có được lợi thế cạnh tranh so với các DN chủ nhà tại các thị trường này.

Chương trình AEO được thiết lập trên cơ sở tự nguyện tuân thủ của DN đối với cơ quan Hải quan, do đó các Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về AEO cũng được ký kết trên tinh thần hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho DN. Theo hướng dẫn về AEO MRA của WCO thì cấp ký kết các Thỏa thuận này là Tổng cục trưởng Hải quan các nước. Hiện nay, thẩm quyền ký kết MRA theo quy định của Việt Nam là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hi vọng với thẩm quyền được quy định rõ ràng sẽ mở đường cho các AEO MRA được ký kết.

Khung tiêu chuẩn SAFE của WCO ngoài mục tiêu tăng cường kiểm soát an ninh, nó đề ra các chuẩn mực giúp cho các cơ quan Hải quan thành viên triển khai các vấn đề về hiện đại hóa hải quan nhờ vào các mối quan hệ đối tác với DN, với các cơ quan chuyên ngành và với Hải quan nước bạn. Theo đó giúp cho việc quản lý chuỗi cung ứng xuyên suốt từ khâu đầu đến khâu cuối. Cụ thể nó bao gồm các chuẩn mực về triển khai hệ thống tiếp nhận thông tin trước khi hàng đến cửa khẩu, phân tích rủi ro trước khi hàng đến, thiết lập hệ thống trao đổi thông tin với AEO và các cơ quan quản lý chuyên ngành trong nước và với hải quan các nước đối tác một cách thường xuyên, liên tục… Để thực hiện tất cả chuẩn mực này đều cần có một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại tương thích với chuẩn mực thế giới, với các tiêu chí thông tin được số hóa theo định dạng thống nhất (Data Model) của WCO, xóa bỏ rào cản trong việc trao đổi thông tin, nhờ đó tăng cường hiệu quả đánh giá rủi ro, nâng cao hiệu quả quản lý và kết quả là tạo thuận lợi tối đa cho DN.

Như vậy ngoài vấn đề về thẩm quyền, việc nâng cao hiệu quả hiện đại hóa thông qua đơn giản hóa thủ tục hải quan, số hóa dữ liệu, ứng dụng CNTT hiện đại là điều kiện cần để chương trình AEO của Việt Nam hấp dẫn hơn trong việc ký kết MRA. Đồng thời nó cũng là điều kiện để sau khi AEO MRA được ký kết, việc thực thi đi vào cuộc sống đem lại lợi ích cho DN, hải quan và cả Chính phủ.

Như thông tin hiện nay tôi được biết, Hải quan Việt Nam đang nỗ lực sửa đổi các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ để đảm bảo tương đồng với các quy định của các nước ASEAN nói riêng, của WCO nói chung, tiến tới ký kết 1 MRA đa phương giữa 10 nước thành viên ASEAN.

Năm 2026 theo kế hoạch Luật Hải quan sẽ được sửa đổi. Đây là cơ hội để mọi vướng mắc về việc phát triển chương trình AEO và ký kết MRA như đã nêu trên được giải quyết một cách triệt để: điều chỉnh điều kiện AEO để tương đồng với quy định chung của WCO, mở rộng đối tượng được áp dụng.

Tôi tin rằng, nếu những vấn đề nêu trên được giải quyết cùng với sự quyết tâm cao của Hải quan Việt Nam, chương trình AEO cũng như việc ký kết MRA trong những năm tới sẽ phát triển rực rỡ.

Xin cảm ơn bà!

Hồng Nụ (thực hiện)

Tin liên quan

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng

(HQ Online) - Ngày 29/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Lê Thăng, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Quản lý rủi ro giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan kể từ ngày 1/10/2023.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng

(HQ Online) - Ngày 29/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Lê Thăng, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Quản lý rủi ro giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan kể từ ngày 1/10/2023.
Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa bảo hộ quyền SHTT cho gần 100 công chức Hải quan

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa bảo hộ quyền SHTT cho gần 100 công chức Hải quan

(HQ Online) - Trong tháng 9/2023, Trường Hải quan Việt Nam phối hợp với Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) đã tổ chức 02 khóa tập huấn “Nghiệp vụ Kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ” cho gần 100 cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 3/10/2023: Tọa đàm trực tuyến “Công nghệ Hải quan và thế hệ tương lai”

Từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 3/10/2023: Tọa đàm trực tuyến “Công nghệ Hải quan và thế hệ tương lai”

(HQ Online) - Ngày 3/10, trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) diễn ra từ ngày 10-12/10/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội, Việt Nam), Tạp chí Hải quan tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Công nghệ Hải quan và thế hệ tương lai”.
219 công chức Hải quan Quảng Ninh tham gia đánh giá năng lực

219 công chức Hải quan Quảng Ninh tham gia đánh giá năng lực

(HQ Online) - Ngày 28/9/2023, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc kỳ thi đánh giá năng lực đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo đối với 219 thí sinh đang công tác tại 7 lĩnh vực nghiệp vụ chính đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc.
Hải Phòng: Còn hiện tượng doanh nghiệp cảng thu phí soi chiếu trong quá trình xếp dỡ

Hải Phòng: Còn hiện tượng doanh nghiệp cảng thu phí soi chiếu trong quá trình xếp dỡ

(HQ Online) - Việc kiểm tra hàng hóa bằng máy soi trong quá trình xếp dỡ đã phát huy hiệu quả vừa tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, rút ngắn thời gian thông quan vừa đảm bảo công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu.
Hải quan Hải Phòng nỗ lực triển khai soi chiếu trong quá trình xếp dỡ hàng hóa

Hải quan Hải Phòng nỗ lực triển khai soi chiếu trong quá trình xếp dỡ hàng hóa

(HQ Online) - Công tác soi chiếu hàng hóa xuất nhập khẩu trong quá trình xếp dỡ 24/7 (Ngay khi tàu cập cảng, container được doanh nghiệp cảng vận chuyển đến địa điểm soi chiếu và thực hiện soi chiếu, sau đó mới được đưa về vị trí tại kho, bãi cảng) của Cục Hải quan Hải Phòng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.
EuroCham mong muốn hợp tác với Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển dịch vụ vận tải, hậu cần

EuroCham mong muốn hợp tác với Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển dịch vụ vận tải, hậu cần

(HQ Online) - Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có buổi làm việc với Tiểu ban Vận tải và Hậu cần (TLSC) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) về vấn đề thúc đẩy hợp tác, phát triển môi trường kinh doanh tại Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hải quan Hòn Gai hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án mới

Hải quan Hòn Gai hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án mới

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát tiến độ triển khai các dự án mới để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc cũng như hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong triển khai thực hiện thủ tục hải quan.
Nghệ An- Hà Tĩnh: Các tuyến quốc lộ đi cửa khẩu bị tê liệt vì ngập lụt và sạt lở

Nghệ An- Hà Tĩnh: Các tuyến quốc lộ đi cửa khẩu bị tê liệt vì ngập lụt và sạt lở

(HQ Online) - Từ đêm ngày 26/9 tới nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn khiến một số nơi bị ngập úng nặng, một số công trình phúc lợi bị hư hỏng. Đặc biệt tại 2 tuyến quốc lộ 7A đi cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) và quốc lộ 8A đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.
Khen thưởng công chức Hải quan Đà Nẵng lập thành tích vụ lô hàng lậu 20 chiếc iPhone 15 Pro Max

Khen thưởng công chức Hải quan Đà Nẵng lập thành tích vụ lô hàng lậu 20 chiếc iPhone 15 Pro Max

(HQ Online) - 3 công chức trực tiếp phát hiện và tiến hành xử lý vụ việc lô hàng lậu 20 chiếc iPhone 15 Pro Max vừa được lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng vừa biểu dương, khen thưởng.
50 gian triển lãm công nghệ tham gia Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO

50 gian triển lãm công nghệ tham gia Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO

(HQ Online) - Tại cuộc họp báo chuyên đề về Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) diễn ra ngày 28/9, ông Hoàng Đình Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan) cho biết, sẽ có khoảng 50 gian triển lãm của các DN tài trợ cho hội nghị và các DN công nghệ trên toàn cầu tham gia.
Hải quan Việt Nam với 5 vai trò quan trọng tại Hội nghị và Triển lãm công nghệ 2023 của WCO

Hải quan Việt Nam với 5 vai trò quan trọng tại Hội nghị và Triển lãm công nghệ 2023 của WCO

(HQ Online) - Đó là thông tin được đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan) đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề được tổ chức vào ngày 28/9 về việc Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).
Thanh niên Hải quan Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động “Vui Tết Trung thu”

Thanh niên Hải quan Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động “Vui Tết Trung thu”

(HQ Online) -Với mong muốn tổ chức cho các em học sinh được vui chơi, đón tết Trung thu thật bổ ích, Đoàn cơ sở Cục Hải quan Quảng Trị phối hợp tổ chức các hoạt động “Vui Tết Trung thu” năm 2023.
Ra mắt đoàn tàu liên vận quốc tế vận chuyển hàng hóa từ ga Sóng Thần đi Trung Quốc

Ra mắt đoàn tàu liên vận quốc tế vận chuyển hàng hóa từ ga Sóng Thần đi Trung Quốc

(HQ Online) - Chiều 27/9, tại Bình Dương, Cục Hải quan Bình Dương phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt đoàn tàu liên vận quốc tế vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ ga Sóng Thần đi Trung Quốc.
Xem thêm
cty-toan-phat
ngan-hang-shb
hd-bank
thaco-thilogi
tap-doan-urc-viet-nam

Vấn đề Bạn quan tâm

Hệ thống chưa ghi nhận được thói quen đọc tin của bạn.

Hãy đăng nhập/ đăng ký để hệ thống có thể cung cấp các bài viết theo nhu cầu đọc của bạn.

Tin mới

SHB tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC với hạn mức 75 triệu USD

SHB tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC với hạn mức 75 triệu USD

Ngày 29/09/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã ký thỏa thuận tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (GTFP) của IFC.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Lê Thăng, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Quản lý rủi ro giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan kể từ ngày 1/10/2023.
Chưa tới 10% nông sản được chế biến đạt chất lượng quốc tế

Chưa tới 10% nông sản được chế biến đạt chất lượng quốc tế

Đó là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Diễn đàn “Phát triển chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp an toàn” do Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức sáng 29/9.
Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước kiểm soát tốt lạm phát

Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước kiểm soát tốt lạm phát

Bình quân 9 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,49% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,16%).
Honda Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu màu cổ điển cho Vision 2023

Honda Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu màu cổ điển cho Vision 2023

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa tung ra thị trường mẫu Honda Vision phiên bản cổ điển với sắc màu Retro cực nổi bật cùng bộ tem mới đầy độc đáo.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Lê Thăng, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Quản lý rủi ro giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan kể từ ngày 1/10/2023.
LONGFORM: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn: Xây dựng, phát triển Hải quan Việt Nam trong kỷ nguyên số

LONGFORM: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn: Xây dựng, phát triển Hải quan Việt Nam trong kỷ nguyên số

(HQ Online) - Qua 78 năm xây dựng và trưởng thành (10/9/1945-10/9/2023), Hải quan Việt Nam có sự lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, tạo nền tảng quan trọng để phát triển ngành Hải quan trong kỷ nguyên số, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan NGUYỄN VĂN CẨN nhấn mạnh thông điệp quan trọng này khi dành thời gian trả lời phỏng vấn Tạp chí Hải quan.
Infographics: Tiểu sử Tân Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành

Infographics: Tiểu sử Tân Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1897/QĐ-BTC ngày 6/9/2023 bổ nhiệm đồng chí Mai Xuân Thành, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Infographics: Trung Quốc - đối tác thương mại "trăm tỷ USD" của Việt Nam

Infographics: Trung Quốc - đối tác thương mại "trăm tỷ USD" của Việt Nam

Năm 2018 quy mô kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 100 tỷ USD (theo thống kê của Tổng cục Hải quan).
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro Vũ Thị Phương

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro Vũ Thị Phương

Bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Phương, Trưởng phòng Quản lý tiêu chí thuộc Cục Quản lý rủi ro, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro kể từ ngày 15/8/2023.
Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước kiểm soát tốt lạm phát

Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước kiểm soát tốt lạm phát

Bình quân 9 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,49% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn ...
9 tháng: GDP tăng 4,24%

9 tháng: GDP tăng 4,24%

GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,19% ...
Cảnh báo chiêu dụ kinh doanh thưởng tiền

Cảnh báo chiêu dụ kinh doanh thưởng tiền

Các đối tượng đã cố tình sử dụng logo, tên của Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, ...
TPHCM tập trung kích cầu tiêu dùng, giải ngân vốn đầu tư công

TPHCM tập trung kích cầu tiêu dùng, giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 28/9, tại Phiên họp về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp ...
89 triệu lượt khách di chuyển qua các cảng hàng không trong 9 tháng đầu năm

89 triệu lượt khách di chuyển qua các cảng hàng không trong 9 tháng đầu năm

9 tháng năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 44,1 triệu khách, tăng 20,3% so với ...
Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Diện bao phủ tăng, quyền lợi hưởng ngày càng được mở rộng

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Diện bao phủ tăng, quyền lợi hưởng ngày càng được mở rộng

Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên ngày càng được mở rộng, chất ...
Hình ảnh container chứa lô hàng cấm nhập khẩu vừa được Hải quan phát hiện

Hình ảnh container chứa lô hàng cấm nhập khẩu vừa được Hải quan phát hiện

1 container chứa khoảng 200 bộ máy vi tính đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tổng ...
Tiêu hủy 500 kg ma túy do Hải quan TPHCM phát hiện

Tiêu hủy 500 kg ma túy do Hải quan TPHCM phát hiện

Trong số hơn 1,6 tấn ma túy do Hội đồng tiêu hủy tang vật TPHCM tiêu hủy ngày 28/9/2023, có ...
Bàn giải pháp chống buôn lậu nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Bàn giải pháp chống buôn lậu nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và ...
Hải quan sân bay quốc tế Cam Ranh chú trọng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan sân bay quốc tế Cam Ranh chú trọng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Để ngăn ngừa và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại có hiệu quả trong thời gian tới, Chi ...
Phát hiện 1 container chứa hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu

Phát hiện 1 container chứa hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu

Hàng nhập khẩu thực tế là khoảng 200 bộ máy vi tính đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm ...
Nguồn hàng lậu đổ về TPHCM từ hướng biên giới Tây Nam

Nguồn hàng lậu đổ về TPHCM từ hướng biên giới Tây Nam

Tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ... trên địa bàn TPHCM thời ...
SHB tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC với hạn mức 75 triệu USD

SHB tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC với hạn mức 75 triệu USD

Ngày 29/09/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế ...
Giúp doanh nghiệp phát triển thị trường từ nâng cao năng suất, chất lượng

Giúp doanh nghiệp phát triển thị trường từ nâng cao năng suất, chất lượng

Đối với doanh nghiệp, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận, tăng hiệu ...
Bình quân mỗi tháng có 18,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Bình quân mỗi tháng có 18,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Dự kiến về quý 4/2023, có 39,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý ...
Bắt tay với 2 nhà nhập khẩu lớn tại Trung Quốc, Vinamilk mở rộng XK vào thị trường tỷ dân

Bắt tay với 2 nhà nhập khẩu lớn tại Trung Quốc, Vinamilk mở rộng XK vào thị trường tỷ dân

Hợp tác mở ra cơ hội lớn để các sản phẩm sữa chua “made in Vietnam” hiện diện và tạo ...
VNVC hợp tác Takeda nhằm sớm đưa vắc xin sốt xuất huyết về Việt Nam

VNVC hợp tác Takeda nhằm sớm đưa vắc xin sốt xuất huyết về Việt Nam

Ngày 28/9, tại TPHCM, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC và Công ty TNHH Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific), gọi ...
Những bước tiến của 19 tập đoàn, tổng công ty sau 5 năm về "siêu ủy ban"

Những bước tiến của 19 tập đoàn, tổng công ty sau 5 năm về "siêu ủy ban"

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt ...
Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Trách nhiệm thông báo Danh mục hàng hóa XNK miễn thuế thuộc về ai?

Trách nhiệm thông báo Danh mục hàng hóa XNK miễn thuế thuộc về ai?

Theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa là người thông báo Danh ...
Chính sách hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Chính sách hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Công ty CP Giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn về ...
Sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng tài sản công

Sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định ...
Thuế GTGT đối với thiết bị cảm biến sử dụng trong chăn nuôi

Thuế GTGT đối với thiết bị cảm biến sử dụng trong chăn nuôi

Công ty TNHH Công nghệ và XNK Hifarm đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT cho thiết bị cảm biến ...
DN cần cung cấp rõ thông tin hàng hóa khi đề nghị xác định trước mã số

DN cần cung cấp rõ thông tin hàng hóa khi đề nghị xác định trước mã số

DN cần cung cấp rõ mục đích, cách thức sử dụng của sản phẩm, trong đó tập trung làm rõ ...
Honda Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu màu cổ điển cho Vision 2023

Honda Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu màu cổ điển cho Vision 2023

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa tung ra thị trường mẫu Honda Vision phiên bản cổ điển với sắc ...
Hơn 92.000 ô tô được nhập khẩu tính đến 15/9

Hơn 92.000 ô tô được nhập khẩu tính đến 15/9

Tính chung từ đầu năm đến 15/9, cả nước nhập khẩu 92.361 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch ...
Skoda Kodiaq - SUV cỡ D, giá từ 1,19 tỷ đồng

Skoda Kodiaq - SUV cỡ D, giá từ 1,19 tỷ đồng

Tân binh xe gầm cao cỡ D, 7 chỗ ra mắt, tùy chọn động cơ 1.4 hoặc 2.0, trang bị ...
Giá gần 4 tỷ, Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC mẫu xe thuần điện rộng nhất phân khúc

Giá gần 4 tỷ, Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC mẫu xe thuần điện rộng nhất phân khúc

Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC là phiên bản SUV 5 chỗ của dòng sedan hạng sang EQE. Chiếc SUV cỡ trung ...
Skoda Karoq, tân binh mới “tham chiến” bởi những lợi thế gì?

Skoda Karoq, tân binh mới “tham chiến” bởi những lợi thế gì?

Thương hiệu đến từ Châu Âu có bề dày lịch sử trên trăm năm, thuộc Tập đoàn Volkswagen, lại được ...
Mercedes-Benz EQB 250, xe sang thuần điện, cỡ nhỏ, giá dễ mua

Mercedes-Benz EQB 250, xe sang thuần điện, cỡ nhỏ, giá dễ mua

Mercedes-Benz Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe SUV 7 chỗ thuần điện EQB 250 ra thị trường ...
Cảnh báo “hiệu ứng domino” ở châu Á

Cảnh báo “hiệu ứng domino” ở châu Á

Tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc đang làm dấy lên cảnh báo về một “hiệu ứng domino” ở châu ...
Nga dự kiến tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm 2024

Nga dự kiến tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm 2024

Một tài liệu của Bộ Quốc phòng Nga cho biết chi tiêu quốc phòng năm 2024 của nước này dự ...
Mỹ: 2.000 dự án hỗ trợ thiên tai bị đình trệ nếu chính phủ đóng cửa

Mỹ: 2.000 dự án hỗ trợ thiên tai bị đình trệ nếu chính phủ đóng cửa

Nhiều dự án tái thiết cơ sở hạ tầng có nguy cơ bị chậm tiến độ, bao gồm trường học ...
Nhiều công việc quan trọng bị ảnh hưởng nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

Nhiều công việc quan trọng bị ảnh hưởng nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh: "Nếu chính phủ đóng cửa, rất nhiều công việc quan trọng, khoa học ...
Nhật Bản sẽ cân nhắc nhằm ngăn chặn biến động tỷ giá quá mức

Nhật Bản sẽ cân nhắc nhằm ngăn chặn biến động tỷ giá quá mức

Các quan chức về tiền tệ của Nhật Bản và các nước khác chia sẻ quan điểm cho rằng biến ...
Thách thức an ninh mạng đối với các thành phố thông minh

Thách thức an ninh mạng đối với các thành phố thông minh

Các thành phố thông minh trên thế giới ngày càng được quan tâm, thúc đẩy xây dựng do những tiện ...
Phiên bản di động