Căn cứ ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khó khăn

17:20 | 23/04/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri Trà Vinh về đề nghị hướng dẫn cụ thể căn cứ xác định hộ gia đình, cá nhân khó khăn về tài chính để được ghi nợ tiền sử dụng đất hay chỉ căn cứ vào đơn đề nghị của hộ gia đình, cá nhân xin ghi nợ.

can cu ghi no tien su dung dat cua ho gia dinh ca nhan kho khan Hướng dẫn thu tiền sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền
can cu ghi no tien su dung dat cua ho gia dinh ca nhan kho khan Hà Nội công bố nhiều sai phạm trong sử dụng đất rừng tại Sóc Sơn
can cu ghi no tien su dung dat cua ho gia dinh ca nhan kho khan Đã có quy định hỗ trợ các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất
can cu ghi no tien su dung dat cua ho gia dinh ca nhan kho khan
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trong kiến nghị cử tri Trà Vinh gửi về Bộ Tài chính có đề nghị hướng dẫn cụ thể căn cứ xác định hộ gia đình, cá nhân khó khăn về tài chính để được ghi nợ tiền sử dụng đất hay chỉ căn cứ vào đơn đề nghị của hộ gia đình, cá nhân xin ghi nợ.

Trả lời, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 45 thì hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất hoặc được công nhận quyền sử dụng đất, hoặc được giao đất tái định cư theo quy định mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp.

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm. Sau 5 năm, kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Vì đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất chính là cam kết của hộ gia đình, cá nhân về tình hình khó khăn tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về cam kết này nên pháp luật không quy định tiêu chí để xác định khó khăn về tài chính và không quy định phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

Nhận thấy sự bất cập, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Chính phủ bổ sung, sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45 của Chính phủ. Dự thảo nghị định hiện đã được gửi lấy ý kiến các thành viên Chính phủ và hiện Văn phòng Chính phủ đang trình Chính phủ ký ban hành.

H.Vân