Cần có xếp hạng tín nhiệm

07:39 | 19/09/2019

(HQ Online) - Việc DN phát hành giấy tờ có giá tại Việt Nam đang có sự phát triển rất sôi động nhưng chưa bền vững khi thiếu vắng các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín giúp bảo vệ nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, thị trường trái phiếu DN cần được khuyến khích phát triển, tạo điều kiện cho DN cần vốn huy động vốn. Vì thế, tại Việt Nam, thị trường trái phiếu DN dù đã và đang có xu hướng mở rộng về quy mô, nên khung pháp lý đã và sẽ được ban hành. Tuy nhiên, đánh giá chung thì hầu hết DN phát hành trái phiếu và các giấy tờ có giá đều chưa được xếp hạng tín nhiệm, bản cáo bạch phát hành trái phiếu lại quá phức tạp, thậm chí, chưa có quy định nào bắt buộc DN muốn phát hành trái phiếu phải có xếp hạng tín nhiệm. Điều này có thể dẫn tới nhiều rủi ro, không có tổ chức bảo lãnh cho nhà đầu tư, nhà đầu tư không nắm rõ được “sức khỏe” của DN…

Liên quan đến cơ sở pháp lý của hoạt động xếp hạng tín nhiệm, Chính phủ từ năm 2014 đã ban hành Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hàng tín nhiệm. Nhưng hoạt động xếp hạng tín nhiệm hầu như vẫn vắng bóng trên thị trường, cả nước chỉ có 1 công ty định giá tín nhiệm nhưng lại chưa cung cấp hoạt động, dịch vụ nào. Trong khi trên thế giới, hoạt động xếp hạng tín nhiệm rất được chú trọng và phát huy hiệu quả, giúp minh bạch thị trường, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư nói riêng và toàn thị trường nói chung.

Các chuyên gia nhận định, các công ty xếp hạng tín nhiệm như một phần cơ sở hạ tầng của thị trường tài chính. Hoạt động của các DN này sẽ không làm ảnh hưởng đến DN phát hành giấy tờ có giá, mà trái lại sẽ tăng độ tin cậy trong tiếp cận thông tin, an tâm đầu tư, nhưng phải trong điều kiện DN xếp hạng tín nhiệm thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, bám sát sự thay đổi của nền kinh tế và hoạt động DN.

Do đó, dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi đã không chỉ bổ sung điều kiện về vốn của DN chào bán trái phiếu ra công chúng mà còn phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ để phù hợp với Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi Luật chính thức có hiệu lực, điều cần làm trước hết là phải nâng cao sự hiểu biết của các bên, chuẩn hóa hệ thống, đưa các hoạt động theo đúng nguyên tắc thị trường… để hoạt động của các DN lĩnh vực nào cũng có thể được thuận lợi, theo đúng mục tiêu đề ra.

Bình Nam