Cải cách quản lý trị giá hải quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật

08:22 | 21/04/2022

(HQ Online) - Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan và chất lượng phục vụ người khai hải quan, doanh nghiệp trong công tác quản lý trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, xây dựng Đề án Cải cách quản lý công tác trị giá hải quan.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trị giá hải quan, tham vấn, ấn định trị giá
Sửa đổi quy định về trị giá hải quan làm rõ phương pháp tính, tỉ giá
Tăng cường kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá XNK
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.Linh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.Linh

Tại cuộc họp thảo luận về Đề án ngày 20/4, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh, Đề án phải chú trọng đến việc đánh giá toàn diện công tác quản lý trị giá hải quan, xác định nguyên nhân các tồn tại, vướng mắc, hạn chế cũng như kết quả đạt được trong công tác quản lý trị giá hải quan là cơ sở để đưa ra đề xuất các giải pháp cải cách quản lý công tác trị giá hải quan.

Đề án tiếp tục phát triển hệ thống quản lý trị giá hải quan phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; học tập kinh nghiệm các nước phát triển; tuân thủ Luật Hải quan; phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số đảm bảo hoạt động quản lý trị giá hải quan hiệu quả.

Trong khuôn khổ cuộc họp, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính đã tiếp tục thảo luận về các nội dung của dự thảo Đề án.

Liên quan đến công tác quản lý trị giá hải quan, tại cuộc họp gần đây Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đánh giá, trong thời gian qua, công tác quản lý trị giá hải quan đã được Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo Tổng cục Hải quan tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả.

Chẳng hạn như chuyển hóa toàn bộ các phương pháp xác định trị giá hải quan vào Luật Hải quan và các văn bản pháp quy như Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 39/2015/TT BTC của Bộ Tài chính; đã xây dựng các văn bản quy trình, quy chế hướng dẫn công chức hải quan thực hiện kiểm tra, xác định trị giá hải quan trong quá trình thông quan hàng hóa; đã tổ chức hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xác định trị giá hải quan và kiểm tra trị giá hải quan từ năm 2003 đến nay.

Tuy nhiên, công tác quản lý trị giá hải quan còn một số hạn chế đáng chú ý là chưa có quy định rõ ràng và thống nhất hướng dẫn, xác định những tài liệu, chứng từ liên quan đến công tác xác định trị giá trong hồ sơ hải quan; chưa có quy định chi tiết về kiểm tra mức giá kê khai trong khi tham vấn giá; chưa có quy định chi tiết về kiểm tra và xác định trị giá hải quan trong kiểm tra sau thông quan; thông tin phục vụ công tác kiểm tra, xác định trị giá hải quan còn thiếu; công tác tổ chức thu thập thông tin, trao đổi thông tin trong ngành và ngoài ngành Hải quan, trong và ngoài ngành Tài chính còn hạn chế.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trị giá hải quan hướng đến việc thực thi công tác quản lý trị giá đầy đủ, tuân thủ đúng quy định các chuẩn mực quốc tế, quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, quản lý thuế và pháp luật liên quan, Bộ Tài chính giao đã Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án Cải cách chính sách công tác quản lý trị giá hải quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiệp định trị giá (GATT), Công ước Kyoto và các cam kết, chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tuân thủ Luật Hải quan, phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số.

Đề án hướng tới việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan và chất lượng phục vụ người khai hải quan, doanh nghiệp trong công tác quản lý trị giá hải quan, chống gian lận thương mại, bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế vào ngân sách nhà nước, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh, môi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.

Yêu cầu đặt ra đối với Đề án là đánh giá tổng thể các khía cạnh có liên quan đến công tác quản lý trị giá hải quan bao gồm các quy định pháp luật hiện hành; việc tổ chức thực hiện trong ngành Hải quan; việc xây dựng cơ sở dữ liệu về trị giá, thu thập và xử lý các thông tin; việc phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành Hải quan; trong đó nêu rõ các kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế; kinh nghiệm quốc tế, các chuẩn mực, thông lệ quốc tế; đề xuất các giải pháp cải cách công tác quản lý trị giá hải quan.

Qua đó, Đề án sẽ cải cách toàn diện công tác quản lý trị giá hải quan và triển khai các hoạt động hỗ trợ cải cách công tác quản lý trị giá hải quan từ khâu xây dựng, sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành về trị giá hải quan; xây dựng cơ sở dữ liệu về trị giá; kết nối trao đổi thông tin; tổ chức thực hiện công tác quản lý giá.

N.Linh