Các Ủy viên Trung ương được điều động, luân chuyển năm 2019

20:47 | 09/01/2020

Năm 2019, Bộ Chính trị đã điều động, luân chuyển 11 Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

cac uy vien trung uong duoc dieu dong luan chuyen nam 2019
(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Năm 2019, Bộ Chính trị đã điều động, luân chuyển 11 Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trong đó có ông Nguyễn Khắc Định; ông Đặng Quốc Khánh; bà Lê Thị Thủy; ông Triệu Tài Vinh; ông Y Thanh Hà Nie Kđăm; ông Nguyễn Hải Ninh; ông Phạm Viết Thanh; ông Trần Lưu Quang.

VietnamPlus