Bộ Y tế bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định y khoa

10:07 | 05/03/2021

(HQ Online) - Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/22/2018 của Chính phủ.

Cắt giảm nhiều thủ tục kinh doanh trong lĩnh vực y tế
Ngành Y tế cam kết cắt giảm 30% thủ tục hành chính
Bộ trưởng Y tế: Chuyển đổi số sẽ làm thay đổi căn bản diện mạo của ngành Y tế
2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định y khoa. Ảnh internet
2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định y khoa. Ảnh internet

Theo đó, Bộ Y tế bãi bỏ 2 thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định số 4690/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lí của Bộ Y tế trong lĩnh vực giám định y khoa. cụ thể:

Thứ nhất, công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế xác định lại giới hạn;

Thứ hai, công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh việc tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới hạn.

Đỗ Hòa