Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu nhà xuất bản có giải pháp giảm giá thành sách giáo khoa

11:35 | 26/02/2021

(HQ Online) - Tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ yêu cầu, tập huấn sách giáo khoa cho giáo viên cần kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp, tránh tình trạng thời gian gấp gáp, giáo viên phải di chuyển xa, tập huấn không đảm bảo chất lượng.

Bộ Giáo dục phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6
Xây dựng quy định mới hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Kiến nghị sửa 4 bộ sách giáo khoa lớp 1
Sách giáo khoa lớp 1, lớp 6 của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Ảnh Thương Nguyễn
Sách giáo khoa lớp 1, lớp 6 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Ảnh Thương Nguyễn

Tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông vừa qua, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá, sau một học kỳ triển khai đối với lớp 1, đây chính là thời điểm để Bộ GD&ĐT rà soát bước đầu về chương trình, sách giáo khoa, phát hiện những điểm phù hợp, chưa phù hợp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nếu cần thiết.

“Đối với sách giáo khoa lớp 1, cần tổng kết công tác xã hội hóa, trong đó lưu ý công tác quản lý Nhà nước về xã hội hóa. Chúng ta tạo điều kiện cho xã hội hóa nhưng phải quản lý chặt từ việc biên soạn, thực nghiệm, thẩm định, tới in ấn, cung ứng, giá thành sách giáo khoa”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Hiện nay, bản mẫu sách giáo khoa định dạng PDF lớp 2, lớp 6 đã được đưa lên website của các nhà xuất bản và giáo viên đã được cấp tài khoản để nghiên cứu tìm hiểu, từ đó đề xuất lựa chọn, chuẩn bị cho dạy học và tham gia tập huấn sách giáo khoa.

Để hoạt động này đạt hiệu quả, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu, các đơn vị của Bộ cần bám sát, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các nhà xuất bản, tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của giáo viên, nhân dân trước khi in bản chính thức.

Đối với công tác tập huấn sách giáo khoa, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý, cần có hướng dẫn cụ thể cho địa phương và nhà xuất bản để làm hiệu quả, trong đó quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giới thiệu, tập huấn sách; kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp trong tập huấn sách giáo khoa cho giáo viên, tránh tình trạng thời gian gấp gáp, giáo viên phải di chuyển xa, tập huấn không đảm bảo chất lượng. “Bộ sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động này, tuyệt đối không buông lỏng”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu rõ. Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chuyên môn, các nhà xuất bản có giải pháp phù hợp nhằm giảm giá thành sách giáo khoa.

Cùng với quá trình chuẩn bị sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và các sách giáo khoa khác như sách Tiếng Anh hệ 10 năm, sách ngoại ngữ ngoài Tiếng Anh, sách Quốc phòng, sách tiếng dân tộc thiểu số…, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng chỉ đạo tăng cường chất lượng thực nghiệm, lấy ý kiến góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10. Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, việc này sẽ giúp nâng cao chất lượng các bản mẫu sách giáo khoa, công tác thẩm định qua đó cũng sẽ được thực hiện tốt hơn.

Tài liệu giáo dục địa phương là một phần quan trọng trong chương trình mới và sẽ được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt. Tuy nhiên, theo quy định, việc biên soạn và thẩm định tài liệu này thuộc trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố. Vì vậy, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng, nội dung tài liệu. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các địa phương trong quá trình thẩm định tài liệu giáo dục địa phương trước khi phê duyệt.

Đỗ Hòa