Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với Tập đoàn Bảo Việt

15:14 | 11/06/2021

(HQ Online) - Sáng ngày 11/6, Bộ trường Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Tập đoàn Bảo Việt. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Tập đoàn Bảo Việt cần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tập trung sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mở rộng thị trường, tăng trưởng tốt.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc “Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là nguồn lực quý báu, quan trọng để chống lại đại dịch”
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách cho ngành tài nguyên môi trường
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tập trung theo dõi, khắc phục sự cố nghẽn lệnh trên thị trường chứng khoán
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chủ động tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính – ngân sách đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với Tập đoàn Bảo Việt
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với Tập đoàn Bảo Việt. Ảnh Thu Hiền

Tại buổi làm việc, ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã báo cáo về lịch sử hình thành, ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn, quá trình cổ phần hóa của Tập đoàn, cơ cấu vốn của Tập đoàn Bảo Việt với tỷ lệ vốn nhà nước tại Bảo Việt chiếm 65%.

Đại điện Tập đoàn Bảo Việt cho biết, kế hoạch kinh doanh 2021 được Tập đoàn đặt ra thận trọng do tình hình dịch bệnh, không đặt nặng phần tăng trưởng kinh doanh mà tập trung quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động với mục tiêu doanh thu hợp nhất 49 nghìn tỷ đồng.

Ông Đào Đình Thi cũng báo cáo về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt năm 2021 và các nội dung xin ý kiến Bộ Tài chính để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; các phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, kiến nghị đề xuất phương án để tháo gỡ những vướng mắc trong phân phối lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn; đề xuất tăng vốn điều lệ của Bảo Việt nhân thọ; điều chỉnh việc sử dụng vốn; bổ sung nhân sự thành viên cho Hội đồng quản trị độc lập...

Trước các đề xuất của Tập đoàn Bảo Việt, đại diện các cục, vụ chức năng của Bộ như: Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý công sản... đã giải đáp các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp, chi trả cổ tức để đảm bảo quyền lợi của người lao động, sắp xếp cơ sở nhà đất, bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị độc lập, thông qua các báo cáo đại hội cổ đông của Tập đoàn...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với Tập đoàn Bảo Việt
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt thời gian qua đồng thời cho ý kiến cụ thể về các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Bảo Việt cần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tập trung sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mở rộng thị trường, tăng trưởng tốt.

Trong đó, Tập đoàn cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 để có hành lang phát triển doanh nghiệp, đồng nhất quan điểm, trong đó tập trung vào các vấn đề như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm nhân thọ...

Đồng thời, Tập đoàn cần đổi mới, sáng tạo, vừa giữ thị trường truyền thống, vừa phát triển thị trường mới, ứng dụng công nghệ thông tin để thích ứng, mang lại tiện ích cho người tham gia bảo hiểm.

Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Bảo Việt cần đặc biệt quan tâm đến việc tham gia đề xuất xây dựng thể chế pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ chức năng của Bộ tham gia xây dựng thể chế pháp luật để tạo hành lang pháp lý tốt nhất, thông thoáng nhất để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hoài Anh