Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bảo hiểm là ngành kinh doanh có điều kiện, cần quản lý chặt

16:19 | 29/10/2021

(HQ Online) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chuyên ngành sâu nên cần quản lý chặt, để Bộ Tài chính tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm cũng như an sinh xã hội.

VCCI: Làm rõ một số khái niệm trong dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm
Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Đã vì người lao động
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bảo hiểm là ngành kinh doanh có điều kiện, cần quản lý chặt
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo giải trình trước Quốc hội

Có hiệu lực từ 1/1/2023 thay vì 1/7/2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng nay, 29/10/2021, sau phần thảo luận của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu.

Cụ thể, về bố cục và kết cấu của dự án Luật, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để điều chỉnh lại Chương VI về tài chính hạch toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp tái bảo hiểm thành 1 mục của Chương III về doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm, nội dung quy định rõ về Ban kiểm soát và nói rõ chức năng, nhiệm vụ.

“Về ứng dụng công nghệ thông tin, sẽ tách mục 8 Chương III thành một chương riêng thay cho Chương VI nhằm phát triển sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng số và khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo hiểm để giảm chi phí”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Về nội dung của dự thảo Luật, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh sẽ hoàn thiện các khái niệm, các hành vi nghiêm cấm và quy định cụ thể về bảo hiểm bắt buộc, quy định trong hợp đồng bảo hiểm rõ hơn, cụ thể hơn để phù hợp với Bộ luật Dân sự và các bộ luật khác, đảm bảo quyền lợi cho người mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Đối với bảo hiểm vi mô, đưa nội dung cần thiết vào Chương bảo hiểm vi mô như: điều kiện thành lập, tổ chức tương hỗ, nguyên tắc hoạt động, sản phẩm bảo hiểm vi mô và đảm bảo tính khả thi phục vụ cho cuộc sống, trợ giúp người nghèo, người yếu thế.

Đây là loại hình bảo hiểm mới, cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người yếu thế, loại hình bảo hiểm này mang tính lợi nhuận không cao, còn rủi ro, do đó cần có sự linh hoạt. Bộ Tài chính đề nghị đưa một số nội dung hướng dẫn cụ thể vào dự thảo nghị định của Chính phủ.

Liên quan tới quy định về đại lý bảo hiểm và môi giới dịch vụ bảo hiểm, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, sẽ hoàn thiện và nâng cao tính chuyên nghiệp, tránh lợi dụng để ép buộc khách hàng.

Về thời điểm có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, chỉnh sửa thời điểm có hiệu lực của Luật này sớm hơn, bắt đầu từ 1/1/2023 thay vì 1/7/2023 như dự thảo gửi xin ý kiến trước đây.

Bộ Tài chính tổ chức thi và cấp chứng chỉ bảo hiểm

Về ý kiến có quá nhiều nội dung giao Chính phủ và Bộ Tài chính hướng dẫn tại dự thảo Luật, Bộ trưởng cho biết, dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã có nhiều thay đổi căn bản so với Luật hiện hành, điều chỉnh nhiều vấn đề mới.

Các nội dung dự thảo Luật giao Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn chủ yếu bao gồm các nội dung có kỹ thuật, chính sách của Nhà nước theo từng thời kỳ hoặc thay đổi thường xuyên phải được cập nhật kịp thời, để đảm bảo phù hợp với sự phát triển của thị trường, đồng thời giữ được tính ổn định, sức sống lâu dài của Luật.

“So với Luật hiện hành giao cho Chính phủ hướng dẫn 48 nội dung, còn trong dự thảo Luật mới chỉ đề nghị giao Chính phủ 18 nội dung, nghĩa là giảm đi 30 nội dung. Đối với Bộ Tài chính được giao hướng dẫn 14 nội dung, nghĩa là tăng lên 7 nội dung”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bảo hiểm là ngành kinh doanh có điều kiện, cần quản lý chặt
Toàn cảnh phiên thảo luận sáng ngày 29/10/2021

Về việc cung cấp thông tin, lo ngại về bí mật của cá nhân, theo Bộ trưởng Tài chính, dự thảo Luật đã quy định rất rõ việc cung cấp thông tin tuân thủ Điều 21 Hiến pháp, Điều 38 Luật Dân sự, Luật An ninh mạng và các luật khác. Thông tin được mã hóa và được phân cấp quản lý đảm bảo đúng quy định, chịu trách nhiệm bảo mật về thông tin.

Về bảo hiểm bắt buộc, theo Bộ trưởng, có nhiều đại biểu đề nghị ghi rõ các loại bảo hiểm bắt buộc. Tuy nhiên, ở dự thảo Luật chỉ đưa vào 3 loại bảo hiểm bắt buộc, còn các loại bảo hiểm khác được Quốc hội quy định.

Hiện nay, Quốc hội quy định theo các luật chuyên ngành, có 14 luật, không loại trừ sắp tới sẽ có một số luật ra đời, sẽ có các bảo hiểm bắt buộc nữa. Theo kinh nghiệm quốc tế, nhằm bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội, chỉ đưa ra 3 loại bảo hiểm là bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc, bảo hiểm cháy, nổ và bảo hiểm xây dựng được quy định rõ trong luật, còn các loại hình bảo hiểm khác theo các luật chuyên ngành.

Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, môi trường bảo hiểm theo dự thảo Luật là giao cho Bộ Tài chính. Phần bồi dưỡng, đào tạo được giao cho các doanh nghiệp, cho nhà trường, cho các hội.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu rõ: Bộ Tài chính chỉ giữ vai trò tổ chức thi và cấp chứng chỉ, vì bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cũng giống chứng khoán, kiểm toán và định giá. Đối với doanh nghiệp kiểm toán độc lập hay định giá, chứng khoán đều tổ chức thi và cấp chứng chỉ để quản lý một cách có chất lượng. Đó là chuyên ngành sâu nên cần phải quản lý.

“Khi một doanh nghiệp bảo hiểm vỡ thì cũng giống như ngân hàng thương mại vỡ, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của rất nhiều người người tham gia bảo hiểm cũng như an toàn xã hội. Đây là luật có tính chất chuyên môn cao, cho nên cơ quan chủ trì xin phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật hoàn thiện để đảm bảo luật một cách tốt nhất”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Thanh Nguyễn