Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách 2020

11:38 | 10/01/2020

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã khẳng định điều này khi phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019, triển khai công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020 diễn ra sáng nay, 10/1.

bo truong bo tai chinh quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu tai chinh ngan sach 2020 63/63 địa phương đều đã hoàn thành vượt mức dự toán thu
bo truong bo tai chinh quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu tai chinh ngan sach 2020 Tiền phạt vi phạm giao thông phải nộp 100% vào ngân sách, Công an không được giữ lại
bo truong bo tai chinh quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu tai chinh ngan sach 2020 Thu ngân sách bằng tiền mặt chỉ chiếm 0,47% tổng thu qua Kho bạc
bo truong bo tai chinh quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu tai chinh ngan sach 2020
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ 2019

Đóng góp vào những thành tựu, kết quả kinh tế - xã hội của đất nước năm 2019, có sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành Tài chính. Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, toàn ngành Tài chính đã đoàn kết, phấn đấu, quyết liệt triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra ngay từ đầu năm; chủ động báo cáo và nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp, giải pháp quản lý, điều hành tài chính – ngân sách nhà nước.

Nhờ vậy, ngành Tài chính đã hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bước sang năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030, cũng là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2016-2020; ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020; Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 3/1/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Đồng thời Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-BTC ngày 3/1/2020 về chương trình hành động của Bộ Tài chính để thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ với 72 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 162 Đề án (trong đó có 56 Đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 106 Thông tư của Bộ Tài chính).

Theo đó, năm 2020 Bộ Tài chính xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực tài chính theo thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, kỷ cương, công khai minh bạch và đảm bảo các cân đối lớn của đất nước; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý ngân sách nhà nước.

Cùng với đó là cơ cấu lại các khoản thu ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuế; quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chống gian lận giả mạo và gian lận xuất xứ hàng hóa; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được Quốc hội giao; nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước và nợ công; kiểm soát bội chi và nợ công trong giới hạn Quốc hội cho phép; tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-BTC ngày 3/1/2020 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ với 4 nhóm giải pháp với 89 sản phẩm đầu ra, trong đó Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 đó là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rút ngắn quy trình xử lý; hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế để năm 2020 đạt được mục tiêu, yêu cầu.

Bộ Tài chính mong muốn được lắng nghe ý kiến tham gia, đóng góp của các đơn vị, bộ, ngành, địa phương để làm rõ nét hơn kết quả đạt được trong năm qua và đặc biệt là trao đổi, thảo luận các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Tài chính năm 2020.

Một số mục tiêu ngân sách chủ yếu năm 2020:

- Tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 3% so với dự toán Quốc hội giao

- Tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước là 22,2% GDP,

- Bội chi ngân sách nhà nước là 3,44% GDP

- Dư nợ công là 54,3 GDP; Nợ chính phủ là 48,5 GDP; Nợ nước ngoài của Quốc gia là 45,8% GDP.

- Nợ thuế dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

Hồng Vân (lược ghi)