Bộ Tài chính: Sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về kiến nghị giảm tiền thuê đất

18:09 | 07/09/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có thông tin phản hồi về những vấn đề liên quan đến quản lý công sản như kiến nghị của VCCI về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; về thực trạng quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.

Một số nhóm doanh nghiệp sẽ được giảm thuế tới 30% trong năm 2021?
Đã có hơn 52 nghìn người nộp thuế đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2021
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Đã gia hạn 21 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất
Bộ Tài chính: Sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về kiến nghị giảm tiền thuê đất
Dự thảo quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang được lấy ý kiến. Ảnh: Internet

Liên quan đến vấn đề quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý dự thảo quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. VCCI cho rằng, để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp, mức giảm nên tăng lên ít nhất là 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, để góp phần giải quyết khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giảm 30% tiền thuê đất trả tiền hàng năm của năm 2021 cho các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất trực tiếp của Nhà nước theo Hợp đồng hoặc Quyết định thuê đất của Nhà nước (trong đó có đối tượng là doanh nghiệp).

Đối với đề nghị của VCCI về giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong năm 2021 cho doanh nghiệp (thay vì mức giảm 30% như dự thảo Quyết định), Bộ Tài chính sẽ tổng hợp trong quá trình tiếp tục đánh giá tình hình và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên tinh thần hỗ trợ giảm bớt khó khăn, nhưng cũng phải đảm bảo tình hình thu NSNN và công bằng với các đối tượng bị ảnh hưởng trên toàn quốc.

Cũng theo Bộ Tài chính, Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo 167 về thực trạng quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước giao cho sở này quản lý.

Hiện nay, công tác quản lý, sử dụng nhà sở hữu nhà nước còn tồn tại một số bất cập. Các văn bản quy định về quản lý tài sản nhà nước được giao cho cơ quan làm trụ sở mà không có mô hình giữ hộ, quản lý vận hành cho thuê để tăng thêm ngân sách cho nhà nước và có quy định về đấu giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng bổ sung chế độ giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý cho thuê, khai thác để tăng thêm nguồn thu cho nhà nước. Đồng thời kiến nghị sửa đổi luật Đấu giá, bổ sung hình thức đấu giá cho thuê tài sản nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã quy định việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê đối với tài sản công được giao quản lý trong trường hợp sau: nhà, đất được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất; nhà, đất được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư. Việc cho thuê phải được lập thành Đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được thực hiện theo phương thức đấu giá nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả.

Đối với nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đang được giao cho Công ty kinh doanh nhà quản lý, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Công văn số 1631/TTg-CN ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã có các văn bản: Công văn số 12748/BTC-QLCS ngày 16/10/2020 và Công văn số 12817/BTC-QLCS ngày 19/10/2020 gửi Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố đề nghị báo cáo thực trạng quỹ nhà, đất đang giao cho công ty quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức quản lý và cơ chế chính sách; đồng thời, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý quỹ nhà, đất này.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng và các địa phương, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách và quản lý, sử dụng đối với quỹ nhà, đất này.

Hoài Anh