Bộ Tài chính phối hợp giải quyết tình trạng hàng hóa nhập khẩu đang ùn tắc tại cảng Cát Lái

21:04 | 04/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có công văn phúc đáp Bộ Giao thông vận tải về việc tham gia xử lý khó khăn để giải phóng hàng ở cảng Cát Lái. Theo đó, để tiếp tục giải quyết tình trạng hàng hóa NK ùn tắc tại cảng Cát Lái, Bộ Tài chính đề xuất cần có kế hoạch điều tiết các hãng tàu, hàng hóa vận chuyển phù hợp để giải quyết ùn tắc tại cảng Cát Lái.

Hải quan khẩn cấp tháo gỡ ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái
Cục Hàng hải công bố đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp tại Cảng Cát Lái
Nhiều giải pháp cấp bách giải tỏa hàng tồn tại cảng Cát Lái
Bộ Tài chính phối hợp giải quyết tình trạng hàng hóa nhập khẩu đang ùn tắc tại cảng Cát Lái
Hàng hóa nhập khẩu đang ùn tắc tại cảng Cát Lái. Ảnh minh họa: Internet.

Áp dụng thủ tục hải quan tạm thời để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái

Theo Bộ Tài chính, về việc giải quyết tình trạng hàng hóa nhập khẩu đang ùn tắc tại cảng Cát Lái, ngày 2/8/2021, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan có công văn số 3847/TCHQ-GSQL chỉ đạo cơ quan Hải quan phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai áp dụng thủ tục hải quan tạm thời trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái.

Theo đó, trước hết, hàng hóa nhập khẩu đang lưu giữ tại cảng Cát Lái được vận chuyển đến cảng biển khác trên địa bàn TPHCM và các cảng cạn/ICD tại các tỉnh, thành phố khác để lưu giữ gồm: Hàng hóa NK của các DN tại tỉnh Đồng Nai được vận chuyển về ICD Tân Cảng Long Bình hoặc ICD Tân Cảng Nhơn Trạch; Hàng hóa NK của các DN tại tỉnh Bình Dương được vận chuyển về ICD Tân Cảng Sóng Thần; Hàng hóa NK của các DN tại các tỉnh miền Tây được vận chuyển về cảng Tân Cảng Hiệp Phước.

Bên cạnh đó, hàng hóa tồn đọng đã hoàn thành việc kiểm kê, phân loại, định giá hàng hóa tồn đọng theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 203/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 57/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính được vận chuyển từ cảng Cát Lái về lưu giữ tại cảng Tân Cảng Hiệp Phước.

Đồng thời, cơ quan Hải quan đề nghị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thông báo cho các khách hàng là DN XNK, hãng tàu/đại lý hãng tàu về tình trạng ùn tắc tại cảng Cát Lái để khách hàng có phương án dỡ hàng và lưu giữ hàng hóa tại cảng Cái Mép, đồng thời, điều chỉnh cảng đích từ cảng Cát Lái về cảng Cái Mép để DN NK thực hiện thủ tục hải quan NK theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan cũng đề nghị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có ý kiến gửi các đơn vị kiểm tra chuyên ngành tại cảng biển để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ kiểm tra và trả kết quả kiểm tra chuyên ngành nhằm giảm thời gian thông quan đối với hàng hóa NK và sớm giải phóng hàng hóa ra khỏi cảng.

Đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa Quốc gia

Đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, Bộ Tài chính cũng cho biết, thứ nhất, về thủ tục trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia, hiện nay, thủ tục hành chính đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh; quản lý, vận hành, trao đổi, chia sẻ dữ liệu thông qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia thực hiện theo quy định tại Nghị định 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ.

Với vai trò là đơn vị chủ trì, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa Quốc gia. Tính đến tháng 6/2021, cơ chế một cửa Quốc gia đã có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối, với trên 3,93 triệu bộ hồ sơ của hơn 48.000 DN và đang tạo thuận lợi cho các DN trong quá trình làm thủ tục đối với hàng hoá XNK với chức năng tiếp nhận chứng từ điện tử, thông tin khai và các thông tin có liên quan, xác thực chữ ký số của người khai và các cơ quan xử lý; chuyển chứng từ điện tử, thông tin khai và các thông tin có liên quan của người khai đến hệ thống xử lý chuyên ngành đồng thời lưu trữ thông tin từ người khai trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia nhằm mục đích tra cứu, thống kê; tiếp nhận kết quả xử lý và thông báo từ hệ thống xử lý chuyên ngành; Phản hồi kết quả xử lý cho người khai và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan.

“Như vậy, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Cổng thông tin một cửa Quốc gia đã hỗ trợ DN làm thủ tục hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước có liên quan”, Bộ Tài chính khẳng định.

Điều tiết các hãng tàu/đại lý, hàng hóa vận chuyển đến cảng Cát Lái

Thứ hai, về hồ sơ hải quan, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điểm 2 khoản 3 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì khi khai hải quan, người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; hồ sơ khai bổ sung; hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan; thông báo Danh mục hàng hoá miễn thuế; báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế; hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế; hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế; hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ; hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì phải nộp cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số). Trường hợp theo quy định phải nộp bản chính các chứng từ dưới dạng giấy thì bản chính đó phải được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan Hải quan.

Như vậy quy định pháp luật hiện nay đã có đầy đủ các quy định về việc nộp chứng từ điện tử (bản scan) cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục. Trường hợp các chứng từ được cấp trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia, cơ quan Hải quan sẽ căn cứ chứng từ trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp và không yêu cầu xuất trình hồ sơ giấy.

Trường hợp theo quy định phải nộp bản chính các chứng từ dưới dạng giấy thì người khai hải quan có thể lựa chọn gửi qua đường bưu chính cho cơ quan Hải quan để giải quyết thủ tục hải quan.

Đối với việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 để hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, đối với trường hợp phải nộp bản C/O chính cho cơ quan Hải quan, trường hợp chưa có bản chính tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan được nộp bản chụp/bản scan C/O cho cơ quan Hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp lệ của bản chụp/bản scan C/O.

Cơ quan Hải quan căn cứ bản chụp/bản scan C/O, hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa, hành trình lô hàng và những thông tin khác có liên quan để kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa và quyết định thông quan hàng hóa. Người khai hải quan chịu trách nhiệm nộp lại 1 bản chính C/O trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu.

Kiến nghị giải pháp để tiếp tục giải quyết tình trạng hàng hóa NK ùn tắc tại cảng Cát Lái, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải có kế hoạch điều tiết các hãng tàu/đại lý hãng tàu, hàng hóa vận chuyển đến cảng Cát Lái và các cảng biển khác tại Việt Nam phù hợp để giải quyết tình trạng hàng hóa ùn tắc tại cảng Cát Lái.

Hoài Anh