Bộ Tài chính lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan

15:32 | 29/03/2019

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định 441/QĐ-BTC thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan, do Thứ trưởng Vũ Thị Mai làm Trưởng ban, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành làm Phó trưởng ban.

bo tai chinh lap ban chi dao xay dung de an thi diem bao lanh thong quan Sẽ xây dựng Nghị quyết để thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan
bo tai chinh lap ban chi dao xay dung de an thi diem bao lanh thong quan Những bước đi để thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
bo tai chinh lap ban chi dao xay dung de an thi diem bao lanh thong quan Tìm hiểu về bảo lãnh thông quan tại Hoa Kỳ
bo tai chinh lap ban chi dao xay dung de an thi diem bao lanh thong quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, nghiên cứu xây dựng dự thảo đề án thí điểm bảo lãnh thông quan và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.

Bảo lãnh thông quan là một trong những giải pháp mới nhằm tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Dự thảo nêu rõ thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các lĩnh vực sau: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải nộp thuế ngay trước khi thông quan, giải phóng hàng; Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập tái xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn); Hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam; Các trường hợp chậm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ thuộc hồ sơ hải quan; Hàng hóa nhập khẩu đưa hàng về bảo quản, chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (kiểm tra chuyên ngành).

Theo dự thảo Nghị quyết, nguyên tắc triển khai thí điểm là đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế, về chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân.

Việc triển khai thí điểm bảo lãnh thông quan nhằm đảm bảo tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Việc triển khai thí điểm phải đảm bảo quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc áp dụng thí điểm bảo lãnh thông quan không áp dụng đối với hàng hóa theo kê khai hải quan thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được lựa chọn tổ chức tín dụng hoạt động theo pháp luật về tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại Nghị quyết này bảo lãnh số thuế phải nộp theo quy định của của Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu.

N.Linh